Moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2018

Plenaire vergadering 5 juli 2018