Motie ingediend bij Wijziging van de Zorgverzekeringswet