Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (34 941, nr. 3)