Moties ingediend bij het debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven

Plenaire vergadering 13 februari 2018