Moties ingediend bij het debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU

Plenaire vergadering 13 februari 2018