Moties ingediend bij het debat over de gaswinning in Groningen

Plenaire vergadering 13 februari 2018