Moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

Plenaire vergadering 19 december 2017