Moties ingediend bij het VSO Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2017