Stemmingen in verband met: Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken