Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofinraad