Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Economische Zaken