Moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota

Plenaire vergadering 6 juli 2017