Moties ingediend bij het debat over de staat van de Europese Unie

Plenaire vergadering 14 februari 2017