Moties ingediend bij het VAO Nucleaire veiligheid

Plenaire vergadering 7 juni 2016

Motie van het lid Van Veldhoven over een onderzoek of Nederland voldoende is voorbereid op een kernramp

Besluit: Verworpen.

32645-69
Indiener S. van Veldhoven
Kamerlid, D66

Motie van het lid Van Veldhoven over de informatievoorziening bij incidenten met nabijgelegen kerncentrales

Besluit: Aangenomen.

32645-70
Indiener S. van Veldhoven
Kamerlid, D66

Motie van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder over structurele afspraken met buurlanden over nucleaire installaties

Besluit: Verworpen.

32645-71
Indiener S. van Veldhoven
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Van Tongeren over inspraak voor bewoners over de veiligheid van kerncentrales

Besluit: Aangenomen.

32645-72
Indiener L. van Tongeren
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Van Tongeren over het afbouwen van de speciale positie van kernenergie binnen de EU

Besluit: Verworpen.

32645-73
Indiener L. van Tongeren
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Van Tongeren over het uitfaseren van de kerncentrale Borssele

Besluit: Verworpen.

32645-74
Indiener L. van Tongeren
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Van Tongeren over de actuele status van alle relevante veiligheids- en evacuatieplannen

Besluit: Aangenomen.

32645-75
Indiener L. van Tongeren
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Remco Dijkstra over betere communicatie over nucleaire veiligheid

Besluit: Aangenomen.

32645-76
Indiener R.J. (Remco) Dijkstra
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Smaling over aansluiten bij het verzoek tot stillegging van Belgische kerncentrales

Besluit: Aangenomen.

32645-77
Indiener E.M.A. Smaling
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dik-Faber over het overbrengen van het historische afval naar de COVRA

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32645-78
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Dik-Faber over toezicht door onafhankelijke stralingscontroleurs

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32645-79
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Dik-Faber over stopzetten van de voorbereidingen voor de reactor Pallas

Besluit: Verworpen.

32645-80
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Dik-Faber over gemeenten nauwer betrekken bij de besluitvorming over kerncentrales

Besluit: Verworpen.

32645-81
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van de leden Fokke en Jan Vos over de Belgische regering verzoeken om Tihange en Doel te sluiten

Besluit: Aangenomen.

32645-82
Indiener H. Fokke
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere
Naar boven