Moties ingediend bij Wijziging van de Tabakswet

Plenaire vergadering 2 februari 2016

Motie van het lid Van Gerven over een verbod op tabaksverkoop via internet

Besluit: Verworpen.

34234-18
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Gerven over 1% van de tabaksaccijnzen extra inzetten voor rookpreventie

Besluit: Verworpen.

34234-19
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Gerven over een verplichte displayban als er geen convenant wordt gesloten

Besluit: Verworpen.

34234-20
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dik-Faber over rookruimtes alleen bestemmen voor roken

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

34234-21
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van de leden Dik-Faber en Van Gerven over het tegengaan van "blurring" bij tabak

Besluit: Verworpen.

34234-22
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Dik-Faber en Pia Dijkstra over verkorten van de overgangstermijn voor sigaretten en shagtabak met een kenmerkend aroma

Besluit: Verworpen.

34234-23
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Volp over het convenant om een displayban in te voeren uiterlijk 1 juli afsluiten

Besluit: Aangenomen.

34234-24
Indiener M.J.J. Volp
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Volp en Bruins Slot over verplichte eerlijke standaardverpakkingen voor tabaksproducten

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

34234-26
Indiener M.J.J. Volp
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Ziengs en Van Vliet over pijptabak uitzonderen van de verplichte gecombineerde gezondheidswaarschuwing

Besluit: Verworpen.

34234-27
Indiener E. Ziengs
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Nader gewijzigde motie van de leden Volp en Bruins Slot (t.v.v. 34234, nr. 25) de AMvB voor nieuwe verpakkingen uiterlijk 1 oktober 2016 in werking stellen

Besluit: Aangenomen.

34234-32
Indiener M.J.J. Volp
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere
Naar boven