Aangehouden motie ingediend bij het VAO Energie

Plenaire vergadering 2 februari 2016

Nader gewijzigde motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren (t.v.v. 30196, nr. 378) over het openstellen in de SDE+ van de bij- en meestook van biomassa

Besluit: Aangenomen.

30196-388
Indiener J.C. (Jan) Vos
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere