Moties ingediend bij het debat over Groningen

Plenaire vergadering 2 februari 2016

Motie het lid Van Veldhoven c.s. over toekomstbestendige keuzes voor veilige scholen

Besluit: Aangenomen.

33529-218
Indiener S. van Veldhoven
Kamerlid, D66
+ 8 anderen

Motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over de vergoeding van de onkosten van scholen en ziekenhuizen

Besluit: Aangenomen.

33529-219
Indiener S. van Veldhoven
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over de opzet van het onderzoeksprogramma naar de ondergrond

Besluit: Aangenomen.

33529-220
Indiener S. van Veldhoven
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie het lid Van Tongeren c.s. over de afhandeling van bestaande complexe gevallen

Besluit: Aangenomen.

33529-221
Indiener L. van Tongeren
Kamerlid, GroenLinks
+ 8 anderen

Motie van de leden Van Tongeren en Smaling over een verplichting om trillingsopnemers aan te brengen

Besluit: Aangenomen.

33529-222
Indiener L. van Tongeren
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie het lid Van Tongeren over terugbrengen van het productieplafond onder de huidige 27 miljard kuub per jaar

Besluit: Verworpen.

33529-223
Indiener L. van Tongeren
Kamerlid, GroenLinks

Motie het lid Dik-Faber c.s. over het zo snel mogelijk versterken van scholen en zorginstellingen

Besluit: Aangenomen.

33529-224
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 7 anderen

Motie het lid Dik-Faber c.s. over een Brim-plusregeling voor het aardbevingsgebied

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

33529-225
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Motie het lid Dik-Faber over Groningen als koploper op het gebied van schone energie

Besluit: Aangenomen.

33529-226
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Klever over versnelde afbouw van de export van Groninger gas

Besluit: Verworpen.

33529-228
Indiener R.J. Klever
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Klever over een uitkoopregeling voor woningen waarbij versteviging niet mogelijk is

Besluit: Verworpen.

33529-229
Indiener R.J. Klever
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Smaling over het onafhankelijk beleggen van het onderzoek naar de gevolgen van gaswinning

Besluit: Verworpen.

33529-230
Indiener E.M.A. Smaling
Kamerlid, SP

Motie van de leden Smaling en Van Tongeren over een onafhankelijk en aanvullend meetnet

Besluit: Aangenomen.

33529-231
Indiener E.M.A. Smaling
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Smaling over de verticale Peak Ground Acceleration

Besluit: Aangenomen.

33529-232
Indiener E.M.A. Smaling
Kamerlid, SP

Motie van het lid Smaling over garant staan voor de extra kosten van toekomstbestendig bouwen

Besluit: Verworpen.

33529-233
Indiener E.M.A. Smaling
Kamerlid, SP

Motie van het lid Wassenberg over een scenario voor het verlagen van het gaswinningsplafond tot 12 miljard kubieke meter

Besluit: Verworpen.

33529-234
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD

Motie van de leden Wassenberg en Van Tongeren over het door NAM verstrekken van alle relevante informatie voor het wetenschappelijk onderzoek

Besluit: Verworpen.

33529-235
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Wassenberg over een regeling voor huizenbezitters vergelijkbaar met de STEP

Besluit: Verworpen.

33529-236
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD

Motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over het brede begrip "schade door mijnbouwwerk"

Besluit: Aangenomen.

33529-237
Indiener J.C. (Jan) Vos
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Jan Vos c.s. over een onderzoek naar versnelde afbouw van gasexportcontracten

Besluit: Aangenomen.

33529-238
Indiener J.C. (Jan) Vos
Kamerlid, PvdA
+ 6 anderen

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een fonds voor langetermijnleningen met een relatief lage rente

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

33529-239
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over dezelfde schadeafhandeling voor iedereen met schade door gaswinning

Besluit: Aangenomen.

33529-240
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Kamerlid, CDA
+ 5 anderen

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een gereguleerde inzet van de conversie- en opslagcapaciteit

Besluit: Aangenomen.

33529-241
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Kamerlid, CDA
+ 5 anderen

Motie van het lid Bosman c.s. over behoud van de waardevermeerderingsregeling

Besluit: Aangenomen.

33529-242
Indiener A. Bosman
Kamerlid, VVD
+ 8 anderen

Gewijzigde motie van de leden Klever en Van Tongeren (33529, nr. 227) over het schrappen van het gebruik van de contourenkaart

Besluit: Verworpen.

33529-243
Indiener R.J. Klever
Kamerlid, PVV
+ 1 andere