Moties ingediend bij Wijziging van de Mediawet 2008

Plenaire vergadering 13 oktober 2015