Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Plenaire vergadering 1 juli 2015