Moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

Plenaire vergadering 2 juni 2015

Motie van het lid Kooiman over spreekrecht tijdens tbs-zittingen

Besluit: Aangenomen.

34082-12
Indiener C.J.E. Kooiman
Kamerlid, SP

Motie van de leden Van Helvert en Oskam over een financiƫle oplossing voor ouders van misbruikte kinderen

Besluit: Verworpen.

34082-13
Indiener M.J.F. van Helvert
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Helder over een passage in het vonnis over de verklaring van het slachtoffer

Besluit: Verworpen.

34082-14
Indiener L.M.J.S. Helder
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Helder over een verschijningsplicht voor verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven

Besluit: Verworpen.

34082-15
Indiener L.M.J.S. Helder
Kamerlid, PVV

Gewijzigde motie van het lid Kooiman (t.v.v. 34 082, nr. 11) over invloed van spreekgerechtigden op de motivering

Besluit: Aangenomen.

34082-16
Indiener C.J.E. Kooiman
Kamerlid, SP