Moties ingediend bij het VAO Bekostiging onderwijs en zorg aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking

Plenaire vergadering 7 april 2015

Motie van het lid Siderius over een vast bedrag voor de zorg op school

Besluit: Verworpen.

31497-151
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP

Motie van het lid Siderius over toevoegen van het budget voor zorg op school aan de huidige Wlz-indicatie

Besluit: Aangenomen.

31497-152
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP

Motie van het lid Siderius c.s. over extra ondersteuning op school

Besluit: Ingetrokken.

31497-153
Indiener T.E. Siderius
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Voordewind over één loket voor ondersteuningsvragen en klachten

Besluit: Aangenomen.

31497-154
Indiener J.S. Voordewind
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van de leden Voordewind en Dik-Faber over automatisch toevoegen van dagdelen aan de indicatie

Besluit: Aangenomen.

31497-156
Indiener J.S. Voordewind
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Keijzer en Voortman over een gesprekshandreiking voor leerlingen met een Zvw-indicatie

Besluit: Aangenomen.

31497-157
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Keijzer over zorg in de onderwijssituatie opnemen in de beleidsregels Wlz

Besluit: Verworpen.

31497-158
Indiener M.C.G. Keijzer
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Straus c.s. over aparte aandacht voor meervoudig gehandicapte kinderen

Besluit: Aangenomen.

31497-159
Indiener K.C.J. Straus
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van de leden Van Meenen en Bergkamp over één loket voor ouders van chronische zieke kinderen en kinderen met ernstige meervoudige beperkingen

Besluit: Aangenomen.

31497-160
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Van Meenen c.s. over extra dagdelen onderwijstijd automatisch toevoegen aan de zorgindicatie

Besluit: Verworpen.

31497-161
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Ypma c.s. over de garantie dat emb-kinderen tot hun 20ste onderwijs kunnen volgen

Besluit: Aangenomen.

31497-162
Indiener L. Ypma
Kamerlid, PvdA
+ 3 anderen

Motie van het lid Ypma over de aanwending van het compensatiefonds na 2015

Besluit: Ingetrokken.

31497-163
Indiener L. Ypma
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Ypma over eventuele versnelde herindicatie in de Wlz

Besluit: Aangenomen.

31497-164
Indiener L. Ypma
Kamerlid, PvdA

Tweede nader gewijzigde motie van de leden Voordewind en Dik-Faber (t.v.v. 31497, nr. 166) over het maatwerkprofiel binnen de Wlz

Besluit: Aangenomen.

31497-167
Indiener J.S. Voordewind
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere
Naar boven