Aangehouden moties ingediend bij het VAO Problemen van franchise-ondernemers

Plenaire vergadering 28 oktober 2014

Motie van het lid Graus over verbetering van de positie van franchisenemers

Besluit: Verworpen.

31311-125
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Graus over verbetering van de positie van franchisenemers in de precontractuele fase

Besluit: Verworpen.

31311-126
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Graus over het in kaart brengen van de problematiek van franchisenemers

Besluit: Verworpen.

31311-127
Indiener D.J.G. Graus
Kamerlid, PVV
Naar boven