Stemmingen over: Moties ingediend bij Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)

Plenaire vergadering 9 september 2008

Motie-Tony van Dijck over het opnemen van een gedragscode in de corporate governance code

Besluit: Verworpen

31459-17
Indiener A.P.C. (Tony) van Dijck
Kamerlid, PVV

Motie-Cramer c.s. over de uitwerking van de voorgenomen maatregelen voor investeringen van TechnoPartners

Besluit: Aangenomen

31459-18
Indiener E.A. Cramer
Kamerlid, ChristenUnie