Plenaire verslagen

Zoekresultaten (968)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

57e vergadering, dinsdag 8 maart 2022

57e vergadering, dinsdag 8 maart 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Informele Landbouw- en Visserijraad van 6-8 februari 2022; Landbouw- en Visserijraad op 21 februari 2022; Biotechnologie en tuinbouw; Vragenuur (voortzetting); Staat van de woningmarkt; Wet voldoende betaalbare woningen; Sluiting;

Plenaire verslagen

56e vergadering, maandag 28 februari 2022

56e vergadering, maandag 28 februari 2022; Opening; Mededelingen; Situatie in Oekraïne; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

55e vergadering, donderdag 24 februari 2022

55e vergadering, donderdag 24 februari 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Toekomstige organisatie hartzorg; Sluiting vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire verslagen

54e vergadering, woensdag 23 februari 2022

54e vergadering, woensdag 23 februari 2022; Opening; Klimaatplannen van de regering; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Klimaatplannen van de regering; Startnota; Sluiting;

Plenaire verslagen

53e vergadering, dinsdag 22 februari 2022

53e vergadering, dinsdag 22 februari 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Evaluatiewet Wfpp; Sluiting;

Plenaire verslagen

52e vergadering, donderdag 17 februari 2022

52e vergadering, donderdag 17 februari 2022; Opening; Beëdiging van mevrouw S. Mutluer (PvdA); Examens in het voortgezet onderwijs; Voortgang Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijlk; Raad Algemene Zaken d.d. 22 februari; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; EU-informatievoorziening; Aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte; Sluiting;

Plenaire verslagen

51e vergadering, woensdag 16 februari 2022

51e vergadering, woensdag 16 februari 2022; Opening; Mededelingen; Ontwikkelingen rondom het coronavirus; Sluiting;

Plenaire verslagen

50e vergadering, dinsdag 15 februari 2022

50e vergadering, dinsdag 15 februari 2022; Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Evaluatiewet Wfpp; Sluiting;

Plenaire verslagen

49e vergadering, donderdag 10 februari 2022

49e vergadering, donderdag 10 februari 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Landbouw- en Visserijraad 15 en 16 november 2021; Maatregelen in het coalitieakkoord op het terrein van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Stemmingen; Exportkredietverzekeringen; Motie-Westerveld/Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Niet uitvoeren van een aangenomen motie over een verbod op gokreclames; Hersteloperatie kinderopvangtoeslag; Stemmingen; Startnota; Sluiting;

Plenaire verslagen

48e vergadering, woensdag 9 februari 2022

48e vergadering, woensdag 9 februari 2022; Opening; Legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gaswinning in Groningen; Sluiting;

Plenaire verslagen

47e vergadering, dinsdag 8 februari 2022

47e vergadering, dinsdag 8 februari 2022; Opening; Herdenking Gert Schutte (GPV); Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Terrorisme/extremisme; Eindrapport onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet; Rapport over de zelfdoding van een undercoveragent; Sluiting;

Plenaire verslagen

46e vergadering, donderdag 3 februari 2022

46e vergadering, donderdag 3 februari 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Financiële markten - consumenten en dienstverlening; Staatsdeelnemingen; Circulaire economie; Aanscherping van de regels inzake industriële emissies; Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer; Wet basisregistratie personen; Situatie in Oekraïne; Sluiting;

Plenaire verslagen

45e vergadering, woensdag 2 februari 2022

45e vergadering, woensdag 2 februari 2022; Opening; Mededelingen; Maritiem; LIMC; Informele JBZ-Raad d.d. 3-4 februari 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen); Minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen; Uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3; Sluiting;

Plenaire verslagen

44e vergadering, dinsdag 1 februari 2022

44e vergadering, dinsdag 1 februari 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19; Sluiting;

Plenaire verslagen

43e vergadering, donderdag 27 januari 2022

43e vergadering, donderdag 27 januari 2022; Opening; Hamerstukken; Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs; Verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten; Burgerinitiatief Tijd voor Transparantie; Minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen; Sluiting;

Naar boven