Plenaire verslagen

Zoekresultaten (968)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

72e vergadering, woensdag 13 april 2022

72e vergadering, woensdag 13 april 2022; Opening; Mededelingen; Steunpakket voor de culturele en creatieve sector; Regeldruk; Ondernemen en bedrijfsfinanciering; Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames; Discriminatie, racisme en mensenrechten; Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum; Sluiting;

Plenaire verslagen

71e vergadering, dinsdag 12 april 2022

71e vergadering, dinsdag 12 april 2022; Opening; Mededelingen; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Uitvoering sociale zekerheid; Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden; Opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente; Sluiting;

Plenaire verslagen

70e vergadering, donderdag 7 april 2022

70e vergadering, donderdag 7 april 2022; Opening; Mededelingen; Mondkapjesdeal; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Hamerstukken; Verzoekschrift; Mondkapjesdeal; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

69e vergadering, woensdag 6 april 2022

69e vergadering, woensdag 6 april 2022; Opening; Mededelingen; Fit for 55 - CBAM en ETS; Leveringszekerheid van aardgas; SDE++; Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer; Wet kwaliteit incassodienstverlening; Afschaffen van de collectiviteitskorting in de Zorgverzekeringswet; Sluiting;

Plenaire verslagen

68e vergadering, dinsdag 5 april 2022

68e vergadering, dinsdag 5 april 2022; Opening; Vragenuur; Herdenking Piet Bukman (oud-Voorzitter Tweede Kamer); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Omgevingswet; Vreemdelingen- en asielbeleid; Vaststelling van staatloosheid; Sluiting;

Plenaire verslagen

67e vergadering, donderdag 31 maart 2022

67e vergadering, donderdag 31 maart 2022; Opening; Toespraak van de Oekraïense president Zelensky (videoverbinding); Hamerstukken; Debat over de toespraak van de Oekraïense president Zelensky; Eurogroep/Ecofin-Raad; NAVO; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Mededelingen; Debat over de toespraak van de Oekraïense president Zelensky; Stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan; Debat over de toespraak van de Oekraïense president Zelensky; Sluiting;

Plenaire verslagen

66e vergadering, woensdag 30 maart 2022

66e vergadering, woensdag 30 maart 2022; Opening; Opnemen van een algemene bepaling; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Onschendbaarheid brief-, telefoon- en telegraafgeheim; Recht op een eerlijk proces; Herijking Grondwetsherzieningsprocedure; Doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt; Evaluatiewet Wfpp; Belastingen; Belastingdienst; Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering; Ontwikkeling koopkracht en stijgende energieprijzen; Sluiting;

Plenaire verslagen

65e vergadering, dinsdag 29 maart 2022

65e vergadering, dinsdag 29 maart 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Participatiewet / Breed Offensief; BES; Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit; Sluiting;

Plenaire verslagen

64e vergadering, donderdag 24 maart 2022

64e vergadering, donderdag 24 maart 2022; Opening; Mededelingen; Wettelijke taken internationalisering onderwijs; EU-Gezondheidsraad d.d. 29 maart 2022; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Rapport tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties "Klem tussen balie en beleid"; Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur; Sluiting;

Plenaire verslagen

63e vergadering, woensdag 23 maart 2022

63e vergadering, woensdag 23 maart 2022; Opening; Mededelingen; Hoofdlijnendebat met de minister van EZK; Ontwikkeling koopkracht en stijgende energieprijzen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ontwikkeling koopkracht en stijgende energieprijzen; Europese top van 24 en 25 maart 2022 en ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022; Sluiting;

Plenaire verslagen

62e vergadering, dinsdag 22 maart 2022

62e vergadering, dinsdag 22 maart 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Beëdiging van de heer C. Simons (VVD); Beëdiging van de substituut-ombudsman, mevrouw Kalverboer; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ontwikkeling koopkracht en stijgende energieprijzen; Sluiting;

Plenaire verslagen

61e vergadering, donderdag 17 maart 2022

61e vergadering, donderdag 17 maart 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Initiatief-Ellemeet/Tielen Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; Hoofdlijnendebat VWS; Zoönosen en dierziekten; Sluiting;

Plenaire verslagen

60e vergadering, dinsdag 15 maart 2022

60e vergadering, dinsdag 15 maart 2022; Opening; Vragenuur; Herdenking Lex Kruijt (Dienst Analyse en Onderzoek); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Natuur; Uitvoering motie-Vestering/Van Raan over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport; Wadden; Luchtvaart; Hoofdlijnendebat Infrastructuur en Waterstaat; Externe veiligheid; Vaststelling Regeling groenprojecten 2022; Sluiting;

Plenaire verslagen

59e vergadering, donderdag 10 maart 2022

59e vergadering, donderdag 10 maart 2022; Opening; Hamerstukken; EU-voorstel digitaal covidcertificaat; Legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts; Beëdiging van de heer M. Goudzwaard (JA21); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Eurogroep/Ecofin-Raad; Milieuraad d.d. 17 maart 2022; Stemmingen; Actuele ontwikkelingen in Oekraïne; Sluiting;

Plenaire verslagen

58e vergadering, woensdag 9 maart 2022

58e vergadering, woensdag 9 maart 2022; Opening; Mededelingen; Lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel; Verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen; Rapport "Versterking functies Tweede Kamer - Meer dan de som der delen"; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport "Versterking functies Tweede Kamer - Meer dan de som der delen"; Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond; Sluiting;

Naar boven