Plenaire verslagen

Plenaire vergadering
14 juni 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Renovatie Binnenhof; Spoor; Importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Nieuwe acties en stakingen binnen Air France-KLM; Voedsel; Ggz; Fiscale agenda; Strengere regels voor luchtkwaliteit; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
13 juni 2018

Opening; Mededelingen; Wetenschapsbeleid; Cultuur; Positie van regionale ziekenhuizen; Beëdiging van de heer W.J.Th. Renkema (GroenLinks); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Positie van regionale ziekenhuizen; Handelsmaatregelen Verenigde Staten; Misstanden bij hulporganisaties; Turkije; Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
12 juni 2018

Opening; Vragenuur; Afscheid van het lid Van Tongeren; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Syrische IS-strijder die vrij rondloopt in Nederland; Verkenning medicinale cannabis; Ongewijzigd laten verplicht eigen risico; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
7 juni 2018

Opening; Mededelingen; JBZ-Raad 4 en 5 juni 2018 (deel Asiel en Immigratie); Terugzending criminele Antillianen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Energieraad 11 juni 2018; Telecomraad 8 juni 2018; Beëdiging mevrouw Bromet; Stemmingen; Beëdiging van de Griffier; Aanbesteden; Administratieve lasten in de zorg; Gaswinning in Groningen; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
6 juni 2018

Opening; Mededelingen; Big data en de bescherming van persoonsgegevens; Zeden; Juridische samenwerking inzake neerhalen MH17; Beëdiging van de heer P.H.M. Smeulders (GroenLinks); Afscheid van het lid Grashoff (GroenLinks); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Personeel Defensie; Voltooiing Europese bankenunie; Bekostiging financieel toezicht 2019; Herstel en afwikkeling van verzekeraars; Terugtrekken VS uit nucleair akkoord met Iran; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
5 juni 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Beëdiging van de heer J.W.M. Kerstens (PvdA); Afscheid van het lid Voortman; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Strategisch Meerjarenprogramma CBS; Uitrol van het 5G-netwerk; Rechtspositie transgenderpersonen en interseksepersonen; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
31 mei 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Maritiem; Frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven; Afscheid van het lid Dijksma; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voortgang grensoverschrijdende samenwerking; Staatsaansprakelijkheid Rusland inzake MH17; Midden-Oosten Vredesproces; Uitblijven van passende jeugdhulp; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
30 mei 2018

Opening; Mededelingen; Buitenlandse financiering van moskeeën; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Registratie blootstelling aan kankerverwekkende stoffen; Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
29 mei 2018

Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid; Bericht dat ambtenaren notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie; Middenhuur; Bouwopgave; Grondrecht op vrije demonstraties; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
24 mei 2018

Opening; Mededelingen; Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche); Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Belastingdruk voor eenverdieners; Raad voor Concurrentievermogen; Stemmingen; Cybersecuritywet; Sluiting

Status: Ongecorrigeerd
Plenaire vergadering
23 mei 2018

Opening; Mededelingen; Verantwoordingsdebat 2017; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verantwoordingsdebat 2017; Criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
22 mei 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Duurzaam vervoer; Externe veiligheid; Aanpassing disconteringsvoet; Discriminatie bij uitzendbureaus; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
17 mei 2018

Opening; Mededelingen; RBZ/Handel; Landbouw- en Visserijraad van 16 april 2018; Misstanden in varkensstallen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Implantatenregister; WNT; Kraken van sociale huurwoningen in Amsterdam; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
16 mei 2018

Opening; Aanbieding verantwoordingsstukken over 2017; Informele Europese top van 17 mei 2018; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport; Rechtspraak; Integrale aanpak veiligheid en integriteit; Cryptovaluta; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
15 mei 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Schiphol en Lelystad Airport; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
26 april 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon ; Kinderopvang; Restricties aan het gebruik van drie neonicotinoïden; Eurogroep/Ecofin-Raad/IMF; Groepsgrootte in het basisonderwijs en het werkdrukakkoord p.o.; Stemmingen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
25 april 2018

Opening; NAVO; Spoedeisende zorg; Groeiende zorgkloof in Nederland; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stukken dividendbelasting; Stemmingen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
24 april 2018

Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verlaagd wettelijk collegegeld; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
19 april 2018

Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Mogelijk "klimaatakkoord" voor de luchtvaart; Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten/curatieve zorg; Wijziging van de Wet BIG; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Wet BIG; Nederlands-Engels in het hoger onderwijs; Emancipatiebeleid; Arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd
Plenaire vergadering
18 april 2018

Opening; Mededelingen; Samenvoeging diverse gemeenten; Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Kosten van het klimaatbeleid; Verdrag inzake luchtdiensten tussen Curaçao en Qatar; Jemen; Terrorismebestrijding; Zorg aan verwarde personen; Sluiting

Status: Gecorrigeerd