Debatten in het kort

Wijziging Wet basisregistratie personen afgerond

14 april 2022, wetsvoorstel - Een wetswijziging moet de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen verbeteren. De Kamer debatteert erover met staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering).

Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

14 april 2022, wetsvoorstel - Staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil het gemeenten makkelijker maken om jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning in te kopen. De Kamer bespreekt het wetsvoorstel dat dit regelt.

Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

13 april 2022, wetsvoorstel - Minister Adriaansens (Economische Zaken) stelt voor om bij investeringen, fusies en overnames te toetsen op de gevolgen voor de nationale veiligheid. De Kamer bespreekt het wetsvoorstel dat dit regelt.

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

12 april 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert over een wetsvoorstel waarmee minister van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een EU-richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in Nederlandse wetgeving vastlegt.

VVD stelt vragen over tekortschietende notariskantoren

12 april 2022, mondelinge vragen - Veel notariskantoren doen onvoldoende om witwassen te voorkomen. Wat gaat minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) doen om de kwaliteit op orde te brengen, vraagt Ellian (VVD).

Debat over de mondkapjesdeal

7 april 2022, debat - De Kamer debatteert met minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) over de mondkapjesdeal.

Naar boven