Debat over de Nederlandse plannen voor het Europese coronaherstelfonds

10 mei 2022, debat - De Kamer debatteert met minister Kaag van Financiën en minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat over het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan.

lees meer

D66 stelt vragen over abortuszorg voor Oekraïense vrouwen

10 mei 2022, mondelinge vragen - Wat doet het kabinet om verkrachte Oekraïense vrouwen toegang tot abortuszorg te geven? Dat vraagt Sjoerdsma (D66) aan minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

lees meer

SP vraagt naar het vrijgeven van documenten over de evacuatie uit Kabul

10 mei 2022, mondelinge vragen - Media wachten al maanden op openheid over het chaotische vertrek uit Afghanistan. "Te zot voor woorden", vindt Jasper van Dijk (SP). Hij wil dat de stukken per direct openbaar worden gemaakt.

lees meer

VVD stelt vragen over de persvrijheid in Nederland

10 mei 2022, mondelinge vragen - Nederland is 22 plekken gezakt op de ranglijst van persvrijheid. Van Strien (VVD) wil weten hoe minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) ervoor zorgt dat journalisten veilig kunnen werken.

lees meer

Initiatiefwetsvoorstel voor het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

21 april 2022, initiatiefwetsvoorstel - Bromet (GroenLinks) en De Groot (D66) willen af van de zogenaamde geborgde zetels in de besturen van de waterschappen. De Kamer debatteert over hun initiatiefwetsvoorstel dat dit regelt.

lees meer

Debat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

21 april 2022, debat - De Kamer debatteert over de opvang van Oekraïense vluchtelingen met minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid), staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid), minister De Jonge (Volkshuisvesting), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen).

lees meer

Verhoging wettelijk strafmaximum bij doodslag

20 april 2022, wetsvoorstel - Moet de maximale gevangenisstraf voor doodslag worden verhoogd van 15 naar 25 jaar? De Kamer debatteert over een voorstel van minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) om het Wetboek van Strafrecht op dit punt te wijzigen.

lees meer

Wetsvoorstel om zwijgbedingen jeugdzorg, zorg en ondersteuning nietig te verklaren

20 april 2022, wetsvoorstel - Het vastleggen van een afspraak om te zwijgen over een incident in de zorg is niet rechtsgeldig. De Kamer debatteert met minister Helder (Langdurige Zorg) over een wetswijziging die de nietigheid van zwijgbedingen wettelijk regelt.

lees meer

Wetswijziging biedt meer ruimte voor Papiaments in mbo op Bonaire

20 april 2022, wetsvoorstel - Met een wetswijziging creëert minister Dijkgraaf (Onderwijs) meer mogelijkheden om beroepsonderwijs op Bonaire in het Papiaments aan te bieden. De Kamer debatteert er met hem over.

lees meer

SP stelt vragen over gebrek aan voortgang bij aanpak AOW-hiaat

19 april 2022, mondelinge vragen - Van Kent (SP) roept minister Schouten (Pensioenen) op om de zelfstandigen te compenseren die ziek waren toen de AOW-leeftijd werd verhoogd.

lees meer

PvdD vraagt naar nieuwe uitbraken van het vogelgriepvirus

19 april 2022, mondelinge vragen - Hoe voorkomen we dat de volgende pandemie in Nederland ontstaat? Dat vraagt Ouwehand (PvdD) aan minister Kuipers (Volksgezondheid).

lees meer

D66 stelt vragen over leefsituatie kinderen Ter Apel

19 april 2022, mondelinge vragen - Podt (D66) vraagt staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) naar de leefomstandigheden van kinderen in Ter Apel.

lees meer

Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

14 april 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over een wetsvoorstel dat de integriteit en het functioneren van het decentraal bestuur moet versterken.

lees meer

Wijziging Wet basisregistratie personen afgerond

14 april 2022, wetsvoorstel - Een wetswijziging moet de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen verbeteren. De Kamer debatteert erover met staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering).

lees meer

Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

14 april 2022, wetsvoorstel - Staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil het gemeenten makkelijker maken om jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning in te kopen. De Kamer bespreekt het wetsvoorstel dat dit regelt.

lees meer

vorige 15 resultaten1...34567...193volgende 15 resultaten