JA21 stelt vragen over het schrappen van vele vluchten door Schiphol

21 juni 2022, mondelinge vragen - Goudzwaard (JA21) hekelt het beleid van Schiphol, dat deze zomer een groot aantal vluchten annuleert. Hij wil dat de Staat hier een actieve rol in gaat spelen.

lees meer

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

16 juni 2022, wetsvoorstel - Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) wil dat er meer mogelijkheden komen om bij misstanden in te grijpen bij onderwijsinstellingen. De Kamer debatteert met hem over het wetsvoorstel dat dit regelt.

lees meer

Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

16 juni 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) over de koopkrachtmaatregelen die het kabinet neemt om huishoudens te compenseren voor de sterk gestegen energieprijzen.

lees meer

Debat over de Voorjaarsnota 2022

15 juni 2022, debat - De Kamer debatteert met premier Rutte, minister Kaag (Financiën) en staatssecretaris Van Rij (Financiën) over aanpassingen in de lopende begroting.

lees meer

Initiatief Wet werken waar je wilt

14 juni 2022, initiatiefwetsvoorstel - De Kamer debatteert over een voorstel van de leden Van Weyenberg (D66) en Maatoug (GroenLinks) om werknemers meer vrijheid te geven om te kiezen tussen werk op kantoor of thuis.

lees meer

PVV stelt vragen over het aantrekken van werklozen uit Franse probleemwijken

14 juni 2022, mondelinge vragen - De Jong (PVV) vraagt minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om opheldering over het bericht dat Franse jeugdwerklozen uit voorsteden welkom zouden zijn om in Nederland te werken.

lees meer

D66 stelt vragen over het boerenprotest bij de minister voor Natuur en Stikstof in de straat

14 juni 2022, mondelinge vragen - Hoe voorkomt het kabinet dat protesten uit de hand lopen? Paternotte (D66) bevraagt staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid).

lees meer

Verantwoordingsdebat over het jaar 2021

9 juni 2022, debat - De Kamer kijkt in het Verantwoordingsdebat met minister-president Rutte, minister Kaag (Financiën) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) terug op de overheidsbestedingen in 2021.

lees meer

Initiatiefwetsvoorstel invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten

8 juni 2022, initiatiefwetsvoorstel - De Kamer debatteert over een voorstel van de leden Klaver (GroenLinks) en Ouwehand (Partij voor de Dieren) om het afsteken van vuurwerk door consumenten te verbieden.

lees meer

Behandeling Wijziging Wet op het bevolkingsonderzoek afgerond

8 juni 2022, wetsvoorstel - Ontwikkelingen op het gebied van preventief gezondheidsonderzoek maken dat minister Kuipers (Volksgezondheid) voorstelt om de wetgeving aan te passen. De Kamer debatteert er met hem over.

lees meer

Doorstroom schuldhulpverlening naar wettelijke schuldsaneringsregeling

8 juni 2022, wetsvoorstel - Een wijziging van de Faillissementswet moet de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen verbeteren. De Kamer debatteert erover met minister Weerwind (Rechtsbescherming).

lees meer

Initiatiefwetsvoorstel voldoende betaalbare woningen afgerond

7 juni 2022, initiatiefwetsvoorstel – Nijboer (PvdA), Bromet (GroenLinks) en Beckerman (SP) lichten hun voorstel toe om de voorraad sociale huurwoningen op peil te houden.

lees meer

D66 stelt vragen over brede hulp aan Suriname na watersnood

7 juni 2022, mondelinge vragen - Boucke (D66) vraagt minister Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) wat Nederland kan doen om Suriname te helpen na hevige wateroverlast.

lees meer

VVD stelt vragen over inhaalzorg in Duitsland

7 juni 2022, mondelinge vragen - Duitse ziekenhuizen bieden hulp aan om Nederlandse wachtlijsten in de zorg weg te werken. Tielen (VVD) vraagt of minister Kuipers (Volksgezondheid) hier afspraken over wil maken.

lees meer

GroenLinks vraagt naar het bericht dat stikstofuitstoot in sommige gebieden 70%-80% omlaag moet

7 juni 2022, mondelinge vragen - Om de stikstofdoelen te halen, moeten boeren in sommige regio's op grote schaal worden uitgekocht. Bromet (GroenLinks) wil weten hoe minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) die krimp gaat realiseren.

lees meer

vorige 15 resultaten12345...193volgende 15 resultaten