Heropening wetsvoorstel Papiaments in mbo-opleidingen op Bonaire

25 mei 2022, wetsvoorstel - Geeft een mbo-opleiding in het Papiaments recht op doorstroom naar het hoger onderwijs in Nederland? Onduidelijkheid hierover leidt tot heropening van de behandeling van het wetsvoorstel hierover. Minister Dijkgraaf (Onderwijs) licht toe hoe het zit.

lees meer

Wet versterking decentrale rekenkamers

25 mei 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over het verplichten van onafhankelijke rekenkamers die provincies, gemeenten en waterschappen controleren.

lees meer

Behandeling initiatiefwetsvoorstel correctief referendum afgerond

25 mei 2022, initiatiefwetsvoorstel - De Kamer debatteert over het initiatiefwetsvoorstel van Leijten (SP) om een bindend correctief referendum in de Grondwet op te nemen. Met zo'n referendum kan de bevolking besluiten van de Tweede en Eerste Kamer wegstemmen.

lees meer

Debat over wetsvoorstellen staatloosheid afgerond

25 mei 2022, wetsvoorstellen - Hoe gaan we om met mensen zonder officiële nationaliteit? De Kamer debatteert met staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) over twee wetsvoorstellen die de positie van staatlozen regelen.

lees meer

Debat over bemoeienis van het ministerie van VWS met OMT-adviezen

24 mei 2022, debat - De Kamer debatteert met minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de bemoeienis van het ministerie van VWS met de inhoud van adviezen van het Outbreak Management Team.

lees meer

Wetsvoorstel om zwijgbedingen jeugdzorg, zorg en ondersteuning nietig te verklaren (afronding)

24 mei 2022, wetsvoorstel - De Kamer rondt het debat af over het wetsvoorstel om zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning nietig te verklaren. Minister Helder (Langdurige Zorg) en staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) reageren op een aantal aanvullende vragen.

lees meer

CDA vraagt naar baankans voor mensen met een burn-out of handicap

24 mei 2022, mondelinge vragen - Waarom hebben mensen met een burn-out of handicap nog steeds weinig kans op een baan? Werner (D66) vraagt het minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

lees meer

SP stelt vragen over de compensatie van de vermogenstaks

24 mei 2022, mondelinge vragen - Niet-bezwaarmakers hebben geen recht op teruggave van te veel betaalde vermogensbelasting. Alkaya (SP) wil dat gelijke gevallen evengoed gelijk behandeld worden.

lees meer

VVD vraagt naar mogelijk geprikte mensen in Kaatsheuvel

24 mei 2022, mondelinge vragen - Zes mensen vermoeden te zijn geprikt tijdens een feest in Kaatsheuvel. Michon (VVD) vraagt minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) wat slachtoffers kunnen doen.

lees meer

Debat over de aanpak van discriminatie en racisme

19 mei 2022, debat - Moet de overheid meer doen om discriminatie en racisme te bestrijden? De Kamer debatteert hierover met de ministers Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) en Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid).

lees meer

Behandeling initiatiefwetsvoorstel volledig democratiseren waterschapsbesturen afgerond

18 mei 2022, initiatiefwetsvoorstel - Met een initiatiefwetsvoorstel willen Bromet (GroenLinks) en De Groot (D66) de zogenaamde geborgde zetels in de besturen van de waterschappen afschaffen. De Kamer debatteert erover.

lees meer

Debat over de sms-berichten van de minister-president

19 mei 2022, debat - De Kamer vraagt in een debat met minister-president Rutte opheldering over het nieuws dat hij dagelijks sms'jes verwijderde van zijn mobiele telefoon.

lees meer

Initiatiefwetsvoorstel disconteringsvoet en beleidsdekkingsgraad pensioenen

18 mei 2022, initiatiefwetsvoorstel - Door het aanpassen van de regels voor de disconteringsvoet en de dekkingsgraad wil Van Kent (SP) kortingen op de pensioenen voorkomen. De Kamer debatteert over zijn initiatiefwetsvoorstel.

lees meer

Wet op de Nederlandse Sportraad

18 mei 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) over de wettelijke rol en de taken van de Nederlandse Sportraad.

lees meer

Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen

17 mei 2022, debat - De Kamer debatteert met minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) over dierenwelzijn in slachthuizen. Hoe moeten excessen worden aangepakt?

lees meer

12345...190volgende 15 resultaten