• 25 september

  Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op Airbnb

  25 september 2018, debat - Biedt het online verhuurplatform Airbnb huisjesmelkers te veel ruimte? De Kamer debatteert met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) over de mogelijke effecten hiervan op de woningmarkt.

 • 25 september

  CDA vraagt naar geweldsincidenten in de ggz

  25 september 2018, mondelinge vragen - Medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg hebben met toenemende agressie van patiënten te maken. Van den Berg (CDA) vraagt minister Bruins (Medische Zorg) naar mogelijke oorzaken en oplossingen.

 • 25 september

  VVD vraagt naar door militairen zelf gekochte jassen

  25 september 2018, mondelinge vragen - Bosman (VVD) vraagt staatssecretaris Visser (Defensie) hoe het kan dat militairen bij een oefening in Noord-Europa zelf hun winterkleding moeten kopen.

 • 25 september

  PVV vraagt naar kosten verduurzaming woningen

  25 september 2018, mondelinge vragen - Kops (PVV) verwijt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat de verduurzaming van woningen voor veel mensen onbetaalbaar gaat worden.

 • 25 september

  VVD vraagt naar de rol van het UWV bij WW-fraude

  25 september 2018, mondelinge vragen - Het UWV zou niet adequaat hebben opgetreden bij de aanpak van fraude met WW-uitkeringen. Wiersma (VVD) vraagt minister Koolmees (Sociale Zaken) naar de cultuur bij de organisatie.

 • 21 september

  Rutte verdedigt kabinetsbeleid in Algemene Politieke Beschouwingen

  21 september 2018, Algemene Politieke Beschouwingen - Op 19 september gaven de fracties hun visie op de kabinetsplannen voor 2019. Vandaag reageert premier Rutte en wordt het debat afgerond.

 • 19 september

  Eerste dag Algemene Politieke Beschouwingen

  19 september 2018 - Op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen gaan de fractievoorzitters met elkaar in debat over de kabinetsplannen voor 2019. Ze geven hun eigen visie, lanceren nieuwe voorstellen of komen met alternatieven voor het kabinetsbeleid.

 • 14 september

  Debat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt

  13 september 2018, debat - Het rapport van een internationaal onderzoekscollectief over de grote verschillen tussen arm en rijk is aanleiding voor een debat met minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

 • 14 september

  Debat over de uitspraak van de minister van BZK over bouwen in het groen

  13 september 2018, debat - Moeten we woningbouw toestaan aan de randen van de steden? De Kamer debatteert over uitspraken van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) over bouwen in het groen.

 • 14 september

  Initiatiefwetsvoorstel Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent arbeidsvoorwaarden payrolling

  13 september 2018, initiatiefwetsvoorstel - Payrollers moeten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers, vinden Gijs van Dijk (PvdA), Smeulders (GroenLinks) en Van Kent (SP). De Kamer bespreekt hun initiatiewetsvoorstel dat dit regelt.

 • 13 september

  Debat over aanstaande Europese ministerraad

  13 september 2018, debat - Een gezamenlijk EU-asielbeleid, strafmaatregelen tegen Hongarije, een Europees Openbaar Ministerie: de Tweede Kamer bespreekt met minister-president Rutte de onderwerpen van de komende informele Europese Raad.

 • 12 september

  Discussie over toekomst van postbezorging in Nederland

  12 september 2018, debat - Een krimpende markt, stijgende tarieven en de positie van bezorgers zijn aanleiding voor een debat over de toekomst van de postbezorging met staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken).

 • 12 september

  Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

  12 september 2018, wetsvoorstel - Een aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen versterkt de positie van cliëntenraden en maakt meer maatwerk mogelijk. De Kamer debatteert hierover met minister Bruins (Medische Zorg).

 • 11 september

  Debat over een rechercheur die lekte naar criminelen

  11 september 2018, debat - Naar aanleiding van een bericht dat een rechercheur informatie lekte naar criminelen, wil de Kamer van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) horen hoe hij de integriteit van de politie waarborgt.

 • 11 september

  Wet register onderwijsdeelnemers besproken

  11 september 2018, wetsvoorstel - De Kamer buigt zich over een voorstel van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) om een aantal onderwijsregisters samen te voegen.

12345...115volgende 15 resultaten