• 21 november

  Wijziging van de Wet op de parlementaire enquête

  21 november 2018, initiatiefwetsvoorstel - Evaluaties van parlementaire enquêtes zijn aanleiding voor aanpassingen van wet- en regelgeving. Van Raak (SP), Van der Linde (VVD), Sneller (D66), Nijboer (PvdA) en Van Toorenburg (CDA) komen met wijzigingsvoorstellen.

 • 21 november

  Kamer bespreekt begroting Justitie en Veiligheid

  20 november 2018, begroting - Hoe staat het ervoor met de rechtsstaat en de veiligheid in Nederland? De Kamer bespreekt de begroting van Justitie en Veiligheid.

 • 20 november

  GroenLinks vraagt naar vergoeding topambtenaar

  20 november 2018, mondelinge vragen - Özütok (GroenLinks) vraagt staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties) naar de hoge vergoeding die een topambtenaar van Binnenlandse Zaken heeft ontvangen.

 • 20 november

  PvdA vraagt naar onderzoek over huiselijk geweld

  20 november 2018, mondelinge vragen - Van den Hul (PvdA) vraagt minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) of de aanpak van huiselijk geweld werkt.

 • 20 november

  D66 vraagt naar onrustige Sinterklaasintocht

  20 november 2018, mondelinge vragen - Paternotte (D66) vraagt premier Rutte de misdragingen van pro-Zwarte Pietbetogers af te keuren en te staan voor het recht om te demonstreren.

 • 20 november

  Debat over integratie en maatschappelijke samenhang

  19 november 2018, begroting - De Kamer gaat met minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in debat over het begrotingsonderdeel integratie en maatschappelijke samenhang.

 • 20 november

  Kamer bespreekt cultuurbegroting

  19 november 2018, begroting - De Kamer debatteert met minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) over de cultuurbegroting voor 2019.

 • 19 november

  Kamer spreekt over sport en bewegen

  19 november 2018, begroting - De Kamer debatteert met minister Bruins (Medische Zorg en Sport) over het onderdeel Sport en bewegen van de begroting van VWS.

 • 16 november

  Vaststelling tarieven opslag duurzame energie 2019

  15 november 2018, wetsvoorstel - Met een stijging van de opslag duurzame energie (ODE) haalt minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) extra geld binnen voor de energietransitie.

 • 16 november

  Wijziging van de Kieswet

  15 november 2018, wetsvoorstellen - Elektronische openbaarmaking van processen-verbaal, eenvoudiger stemmen in het buitenland en extra zetels in het Europees Parlement. Met wijzigingen van de Kieswet regelt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) deze kwesties.

 • 16 november

  Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

  15 november 2018, wetsvoorstel - Met een aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) wil minister Bruins (Medische Zorg) de positie van cliëntenraden versterken en meer maatwerk mogelijk maken.

 • 16 november

  Begroting Buitenlandse Zaken behandeld

  14 november 2018, begroting - De Kamer en minister Blok ronden het debat over de begroting van Buitenlandse Zaken voor 2019 af.

 • 15 november

  Kamer bespreekt begroting Buitenlandse Zaken

  14 november 2018, begroting - De Kamer stelt vragen over de begroting voor 2019 van minister Blok van Buitenlandse Zaken.

 • 15 november

  Behandeling Belastingplan afgerond

  14 november 2018, wetsvoorstellen - Staatssecretaris Snel (Financiën) licht de maatregelen in het Belastingplan voor 2019 toe en reageert op vragen van de Kamerleden.

 • 14 november

  Kamer bespreekt Belastingplan

  13 november 2018, wetsvoorstellen - In het Belastingplan bundelt het kabinet de fiscale maatregelen voor 2019. De financieel specialisten van de fracties laten weten hoe zij daarover denken.

12345...120volgende 15 resultaten