Woonbond berekende onlangs dat woningcorporaties jaarlijks gemiddeld  €1.500 winst maken per huurwoning. Maar volgens minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) is het woord "winst" niet van toepassing. Woningcorporaties zijn namelijk verplicht om al het geld dat overblijft te investeren in verduurzaming van de woningen, het bouwen van nieuwe huurwoningen en het betaalbaar houden van de huren.

Koerhuis wil een gedetailleerd overzicht van het geld dat bij corporaties beschikbaar is voor bouwen en verduurzamen. Daarin moet ook per gemeente staan welke bouwopdrachten er zijn.

De minister is bezig met het opstellen van zo'n overzicht per regio. Zij zegt toe, waar er knelpunten zijn, ook in te zoomen tot op gemeentelijk niveau. Maar besluiten over het bouwen van woningen worden volgens de minister in de gemeenten genomen, niet in Den Haag.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist