Het kleine land Montenegro op de Balkan wil graag als 29ste lidstaat bij de NAVO horen. Of toetreding van Montenegro tot de NAVO wenselijk is? De meeste woordvoerders vinden van wel, maar de SP ziet bezwaren.

Klein maar soeverein

Van Bommel (SP) vraagt zich af wat Montenegro de NAVO te bieden heeft. Het heeft maar 650.000 inwoners en het leger telt slechts 2.000 personen. Het is inderdaad een ministaatje, zegt Knops (CDA), maar dat zegt helemaal niets over het belang van de NAVO voor Montenegro en andersom.

Het belangrijkste is dat Montenegro dit zelf graag wil, vindt Ten Broeke (VVD). Ook Servaes (PvdA) benadrukt dat het een soeverein land is, dat zijn eigen weg mag uitstippelen. Bovendien voldoen ze gewoon aan de criteria. 19 NAVO-lidstaten hebben de toetreding al geratificeerd, wij kunnen de 20ste zijn, zegt Servaes.

Versterking

Volgens Sjoerdsma (D66) draagt toetreding van Montenegro bij aan de versterking van het NAVO-bondgenootschap. De ligging aan de Adriatische Zee en in Midden-Europa is interessant, vindt De Roon (PVV).

Ook volgens Ten Broeke geeft het meer zekerheid en voorspelbaarheid als de NAVO in dat gebied sterker wordt. En dat kunnen we goed gebruiken, vindt hij. Koenders onderschrijft dit strategische belang.

Rusland

Rusland ziet de toetreding van Montenegro tot de NAVO als een bedreiging. Van Bommel vreest voor geopolitieke gevolgen. Akkoord gaan met toetreding kan de samenwerking met Rusland in andere delen van de wereld misschien weer moeilijker maken, bijvoorbeeld in Oekraïne en Syrië.

Ten Broeke benadrukt dat we niet moeten terugschrikken voor Rusland, dat "verdeeldheid wil zaaien". Volgens De Roon en Knops kan Rusland de toetreding van Montenegro niet als een serieuze bedreiging zien. Het is een klein land en ligt best een eind van Rusland vandaan.

De Kamer stemt op 22 december over het wetsvoorstel.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.