Kort maar krachtig

Van bijna alle debatten in de plenaire zaal verschijnt na afloop een kort verslag, 'debat in het kort' genoemd. Alle Kamerleden die het woord voeren komen in zo'n verslag aan bod, net als de bewindspersonen die aan het debat meedoen. En dat in maar een paar alinea’s, dus kort maar krachtig.

Bijna alle plenaire activiteiten

'Debatten in het kort' is een aanvulling op de woordelijke verslagen die de Tweede Kamer van haar vergaderingen publiceert. Een paar vaste activiteiten van de plenaire vergadering verschijnen niet als debat in het kort, maar wel in een woordelijk verslag: de regeling van werkzaamheden, stemmingen en VAO’s. Een VAO is de korte plenaire afronding van een algemeen overleg van een Kamercommissie. Van deze algemeen overleggen zelf worden wel woordelijke verslagen gemaakt.

Ook de meeste wetgevingsoverleggen die op maandagen buiten de plenaire zaal gehouden worden krijgen een samenvatting in de vorm van een debat in het kort.

Vergaderingen teruglezen en terugkijken