Plenaire vergadering donderdag 14 december 2017
Opening; Hamerstukken; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 ; Begroting EZK/LNV 2018 (deel Economie en Klimaat)
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 13 december 2017
Opening; Mededelingen; VAO Post; Europese top d.d. 14-15 december 2017; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top d.d. 14-15 december 2017; VSO Energieraad; Regeling van werkzaamheden stemmingen; Stemmingen; Begroting EZK/LNV (deel Economie en Klimaat); Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 12 december 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verlenging Nederlandse bijdrage MINUSMA; Nederlandse bijdrage aan Resolute Support (Afghanistan) in 2018; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 7 december 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 inclusief het onderdeel Groen onderwijs; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 inclusief het onderdeel Groen onderwijs; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2018, deel Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 6 december 2017
Opening; Mededelingen; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 inclusief het onderdeel Groen onderwijs; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; RBZ/Handel en WTO; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 inclusief het onderdeel Groen onderwijs; Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2017; Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn; Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2018, deel Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 5 december 2017
Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 30 november 2017
Opening; Mededelingen; Begroting Justitie en Veiligheid 2018; Stemmingen; Mededelingen; Hamerstukken; Regeling van werkzaamheden; Begroting Justitie en Veiligheid 2018; Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 december 2017; Opslag duurzame energie; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 29 november 2017
Opening; Mededelingen; Slachtofferbeleid; Begroting Justitie en Veiligheid 2018; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Justitie en Veiligheid 2018; Telecomraad 4 december 2017 ; Begroting Infrastructuur en Waterstaat (34 775-XII) inclusief Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch Vervoer uit de begroting EZK/LNV (XIII), exclusief Klimaat en Ruimte 2018; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 28 november 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO); Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2018 inclusief Infrastructuurfonds (A) en Elektrisch vervoer, exclusief Klimaat en Ruimte ; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 23 november 2017
Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018; Begroting Defensie 2018 (inclusief Kustwacht Caribisch NL uit de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)); Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 22 november 2017
Opening; Mededelingen; Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Begroting Defensie 2018 (inclusief Kustwacht Caribisch NL uit de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII); Pakket Belastingplan 2018; Uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld; Sluiting
Status: Ongecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 21 november 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Pakket Belastingplan 2018; Uitfaseren aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Uitfaseren aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 16 november 2017
Opening; Hamerstuk; Verzoekschriften; Mededelingen; Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken; Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018; Nederlandse inzet voor de Europese sociale top op 17 november 2017 (AO d.d. 16/11); Stemmingen; Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018; Hormoonschandaal veevoersector uit 2002; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 15 november 2017
Opening; Mededelingen; Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Besluit de dividendbelasting af te schaffen; Stemmingen; Begroting Buitenlandse Zaken 2018; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 14 november 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Buitenlandse Zaken 2018; Gasvondst boven Schiermonnikoog; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 9 november 2017
Opening; Mededelingen; Raad Buitenlandse Zaken; Algemene Financiële Beschouwingen; Stemmingen; Algemene Financiële Beschouwingen; Stemmingen; Algemene Financiële Beschouwingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Financiële Beschouwingen 2018; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 8 november 2017
Opening; Mededelingen; Justitiële jeugd; Algemene Financiële Beschouwingen 2018; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Financiële Beschouwingen; Berichtgeving Robert M. ; Stemmingen; RBZ/Handel; Begroting Koninkrijksrelaties 2018; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 7 november 2017
Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Koninkrijksrelaties 2018; EU-Defensieraad 14 november 2017; Verzamelwet SZW 2018; Waardeoverdracht klein pensioen; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering donderdag 2 november 2017
Opening; Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen); Landbouw- en Visserijraad d.d. 6 en 7 november 2017; Mededelingen; Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen); Regeling van werkzaamheden (Stemmingen); Stemmingen; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 1 november 2017
Opening; Regeringsverklaring; Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Regeringsverklaring (inclusief Algemene Politieke Beschouwingen); Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 31 oktober 2017
Opening; Beëdiging leden; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering woensdag 25 oktober 2017
Opening; Mededelingen; Beëdiging de heer W.J. Moorlag ; Regeling van werkzaamheden; Sluiting
Status: Gecorrigeerd

Plenaire vergadering dinsdag 24 oktober 2017
Opening; Afscheid van het lid Dijsselbloem; Mededelingen; Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting
Status: Gecorrigeerd