35463 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees Parlement en de Raad van15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële transparantie van havens (PbEU 2017,L 57) (Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening)

2020D30875
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 29 juli 2020 tot wijziging van de Regeling tijdelijk verbod burgerlijke luchtvaart luchtruim Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt

2020D30798

Convocatie notaoverleg Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240) - 1 oktober 2020, 14.00-18.00 uur

2020D30720
Indiener M.E. Esmeijer
griffier

Verslag

34961-8
Indiener W.J.H. Lodders
voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag

35504-5
Indiener W.J.H. Lodders
voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kies periode

tot Toepassen