Overige Kamerstukken

24 jan 2020

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over de export van uranium door URENCO en de daarvoor afgesloten contracten, ook in relatie tot non-proliferatie aspecten (Kamerstuk 25422-260)

2020D02568
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg umc’s (Kamerstuk 32864-11)

2020D02562
Indiener W.J.H. Lodders
voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

Afschrift van de Nederlandse reactie op de Raadpleging inzake het EU-Africa Global Health Partnership (voorheen European and Developing Countries Clinical Trials Partnership, EDCTP)

2020D02557

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

Convocatie werkbezoek aan Raad van Bestuur NS - 30 maart 2020

2020D02438
Indiener A.H.M. Weeber
griffier

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

OVERZICHT INGEBREKESTELLINGEN (PER DEPARTEMENT) (stand 31 december 2019)

2020D02553

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

De voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag. Thematisch onderzoek

2020D02560

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

Brief van de Gezondheidsraad over verzoek om eisen portfolio rijgeschiktheid tegen het licht te houden

2020D02545

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

Ziekenhuisbezoek in 2019, eigen risico betalen van 2018

2020D02534

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet op de orgaandonatie (Besluit orgaandonatie) (Kamerstuk 33506-40)

2020D02535
Indiener W.J.H. Lodders
voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

Herziene convocatie gesprek Doorrekening van fiscale stimulering van elektrische auto's

2020D02506
Indiener A.H.M. Weeber
griffier

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

Verzoek reactie op verzoek commissie om toelichting op verschillende rollen van de ACM bij spoorordening

2020D02503
Indiener M.Y. Israel
griffier

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

Aan de minister van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op het COELO-rapport 'Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2020'

2020D02470
Indiener A.H.M. Weeber
griffier

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

Inbreng verslag schriftelijk overleg over o.a. geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 en 4 februari 2020 (Kamerstuk 21501-30-472)

2020D02473
Indiener L.I. Diks
voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

3e Herziene convocatie inbreng feitelijke vragen Artificiële intelligentie bij de politie (26643-652) op 13 februari 2020

2020D02472
Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts
griffier

Overige Kamerstukken

24 jan 2020

Convocatie ambtelijke technische briefing over het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie, 11-2-2020

2020D02408
Indiener E.C.E. de Kler
griffier

Kies periode

tot Toepassen