Overige Kamerstukken
22 sep 2020
Download kamerstuk

Convocatie videogesprekken met achtereenvolgens de Statenvoorzitter van Sint Maarten, de Commissievoorzitter Kr van Curaçao en de Staten- en Commissievoorzitter Kr van Aruba 23 september 2020

Convocatie videogesprekken met achtereenvolgens de Statenvoorzitter van Sint Maarten, de Commissievoorzitter Kr van Curaçao en de Staten- en Commissievoorzitter Kr van Aruba 23 september 2020. Logo Den Haag, 2 november 2007. Den Haag, 22 september 2020 Voortouwcommissie: vast

Overige Kamerstukken
22 sep 2020
Download kamerstuk

Lijst van ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken. Lijst van ingekomen stukken. Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 22 september 2020 Koninklijke boodschappen: Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet

Overige Kamerstukken
22 sep 2020
Download kamerstuk

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek rapporteurs Asscher en Omtzigt om brief over Brexit, op de kortst mogelijke termijn te ontvangen (svp reageren voor morgen 22 september te 12.00 uur)

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek rapporteurs Asscher en Omtzigt om brief over Brexit, op de kortst mogelijke termijn te ontvangen (svp reageren voor morgen 22 september te 12.00 uur). Van: Commissie EU Verzonden: maandag 21 september 2020 14:07 Aan: GC-Commissie-EU

Overige Kamerstukken
22 sep 2020
Download kamerstuk

Besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot de coördinatie van de uitvoeringswerkzaamheden voortkomende uit richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU, L 255)

Besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot de coördinatie van de uitvoeringswerkzaamheden voortkomende uit richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU, L 255).

Overige Kamerstukken
22 sep 2020
Download kamerstuk

Verzoek om het houden van een wetgevingsoverleg Asiel- en immigratie in het kader van de begrotingsbehandeling

Verzoek om het houden van een wetgevingsoverleg Asiel- en immigratie in het kader van de begrotingsbehandeling. Van: Steenhoven, G. van der Verzonden: maandag 21 september 2020 16:22 Aan: Commissie J&V CC: Dijk, D.P. van Onderwerp: Punt rondvraag Geachte griffier, Bram van Ojik zou bij de rondvraag

Overige Kamerstukken
22 sep 2020
Download kamerstuk

Publieksversie uitbraakonderzoek verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis

Publieksversie uitbraakonderzoek verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis.

Overige Kamerstukken
22 sep 2020
Download kamerstuk

Lijst van vragen over het Nationaal Groeifonds (Kamerstuk 35300-83)

Lijst van vragen over het Nationaal Groeifonds (Kamerstuk 35300-83). Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020-2021 35 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota 2020) Nr. LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld … september 2020 De vaste

Overige Kamerstukken
22 sep 2020
Download kamerstuk

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-IX)

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-IX). Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar

Overige Kamerstukken
22 sep 2020
Download kamerstuk
Overige Kamerstukken
22 sep 2020
Download kamerstuk

Verslag van een schriftelijk overleg over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 75e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (Kamerstuk 26150-186)

Verslag van een schriftelijk overleg over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 75e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (Kamerstuk 26150-186). VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld, 16 september 2020 Binnen de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Overige Kamerstukken
22 sep 2020
Download kamerstuk

Lijst van vragen over het Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 35570-2)

Lijst van vragen over het Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 35570-2). Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020-2021 35 570 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld …

Overige Kamerstukken
22 sep 2020
Download kamerstuk

Verslag

Verslag. 35482 Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) Nr. 5 Verslag Vastgesteld 22 september 2020

Overige Kamerstukken
22 sep 2020
Download kamerstuk

Lijst van vragen over de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 35570-1)

Lijst van vragen over de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Kamerstuk 35570-1). Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020-2021 35 570 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota 2021) Nr. LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld …

Overige Kamerstukken
21 sep 2020
Download kamerstuk

Position paper Stichting Lezen en Schrijven t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Leesvaardigheid d.d. 23 september 2020

Position paper Stichting Lezen en Schrijven t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Leesvaardigheid d.d. 23 september 2020. Brief. • • • • •

Overige Kamerstukken
21 sep 2020
Download kamerstuk

Position paper A. van der Leij t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Leesvaardigheid d.d. 23 september 2020

Position paper A. van der Leij t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Leesvaardigheid d.d. 23 september 2020. Enkele opmerkingen. Aryan van der Leij De motie Rog c.s. (Kamerstuk 31 293, nr. 528) stelt voor: 1) onderzoek te (laten) doen naar de oorzaken van de afgenomen leesvaardigheid van leerlingen