Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Uitvoeringswet Europese verordening 2018/858 betreffende de goedkeuring van en het marktoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden d.d. 26 mei

2020D13365
Indiener M.Y. Israel
griffier

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 (Kamerstuk 35300-VII-94)

2020D13345
Indiener E. Ziengs
voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg over ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Kamerstuk 32757-158)

2020D13299
Indiener E. Ziengs
voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers (35423) dd 14 mei 2020

2020D13296
Indiener D.S. Nava
griffier

Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen (35421) dd 14 mei 2020

2020D13295
Indiener D.S. Nava
griffier

Kies periode

tot Toepassen