Overige Kamerstukken

17 jan 2020

Make iT Work. Focus op executie. Doorlichting Directie IV De Belastingdienst

2020D01450

Overige Kamerstukken

17 jan 2020

Eindrapportage. Onderzoek IV-portfolio Belastingdienst

2020D01451

Overige Kamerstukken

17 jan 2020

Convocatie inbreng schriftelijk overleg op 20 januari 2020 ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad op 27 januari 2020

2020D01424
Indiener J. Rijkers
griffier

Overige Kamerstukken

17 jan 2020

Position paper W. de Zanger t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Misdaadgeld: ‘Capaciteit, expertise, samenwerking en informatie-uitwisseling’ d.d. 23 januari 2020

2020D01426

Overige Kamerstukken

17 jan 2020

Aan minister president - 2e rappel schrift overleg politieke verantwoordelijkheid mbt nevenfuncties leden Koninklijk Huis

2020D01379
Indiener T.J.E. van Toor
griffier

Overige Kamerstukken

17 jan 2020

Aan minister Buza - uitvoering motie Sjoerdsma openbaarmaking informatie tbv strafzaak naar moord of hr Nissi

2020D01302
Indiener T.J.E. van Toor
griffier

Kies periode

tot Toepassen