Overige Kamerstukken
10 sep 2019
Download kamerstuk

Rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid

Rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid. Rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid. 26 Rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid Aan de orde is het debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering

Overige Kamerstukken
10 sep 2019
Download kamerstuk

Klimaat en energie

Klimaat en energie. Klimaat en energie. 25 Klimaat en energie Aan de orde is het VAO Klimaat en energie (AO d.d. 04/09). De voorzitter: Aan de orde is het VAO Klimaat en energie. Een hartelijk woord van welkom aan de minister, die na het reces weer gewoon is teruggekeerd. We hebben acht deelnemers

Overige Kamerstukken
10 sep 2019
Download kamerstuk

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden. Regeling van werkzaamheden. 24 Regeling van werkzaamheden De voorzitter: Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden. Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over de mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie van de agenda af te voeren. Ik

Overige Kamerstukken
10 sep 2019
Download kamerstuk

Stemmingen moties Wmo

Stemmingen moties Wmo. Stemmingen moties Wmo. 6 Stemmingen moties Wmo Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Wmo, te weten: - de motie-Kerstens over het nader uitwerken van het uitgangspunt van langjarige beschikkingen afgeven (29538, nr. 302); - de motie-Hijink over het

Overige Kamerstukken
10 sep 2019
Download kamerstuk

Stemmingen moties Eindtoets p.o. en overgang p.o. en vo

Stemmingen moties Eindtoets p.o. en overgang p.o. en vo. Stemmingen moties Eindtoets p.o. en overgang p.o. en vo. 15 Stemmingen moties Eindtoets p.o. en overgang p.o. en vo Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Eindtoets p.o. en overgang p.o. en vo, te weten: - de

Overige Kamerstukken
10 sep 2019
Download kamerstuk

Stemmingen moties Concrete maatregelen in het kader van het Preventieakkoord

Stemmingen moties Concrete maatregelen in het kader van het Preventieakkoord. Stemmingen moties Concrete maatregelen in het kader van het Preventieakkoord. 7 Stemmingen moties Concrete maatregelen in het kader van het Preventieakkoord Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het

Overige Kamerstukken
10 sep 2019
Download kamerstuk

Stemmingen moties Dreigende kortingen op pensioenen

Stemmingen moties Dreigende kortingen op pensioenen. Stemmingen moties Dreigende kortingen op pensioenen. 20 Stemmingen moties Dreigende kortingen op pensioenen Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen, te weten: - de

Overige Kamerstukken
10 sep 2019
Download kamerstuk

Stemmingen moties Arbeidsmarktbeleid

Stemmingen moties Arbeidsmarktbeleid. Stemmingen moties Arbeidsmarktbeleid. 10 Stemmingen moties Arbeidsmarktbeleid Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid, te weten: - de motie-Van Brenk over hogere minimumtarieven voor zzp'ers (29544, nr. 927); - de

Overige Kamerstukken
10 sep 2019
Download kamerstuk

Stemmingen moties Water

Stemmingen moties Water. Stemmingen moties Water. 8 Stemmingen moties Water Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Water, te weten: - de motie-Van Brenk/Remco Dijkstra over de bronaanpak als uitgangspunt nemen (27625, nr. 477); - de motie-Wassenberg over het verbieden van

Overige Kamerstukken
10 sep 2019
Download kamerstuk

Stemmingen moties Europese top over EU-banen

Stemmingen moties Europese top over EU-banen. Stemmingen moties Europese top over EU-banen. 9 Stemmingen moties Europese top over EU-banen Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Europese top over EU-banen, te weten: - de motie-Leijten over informatie over de

Overige Kamerstukken
10 sep 2019
Download kamerstuk

Stemming motie Afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs

Stemming motie Afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs. Stemming motie Afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs. 19 Stemming motie Afsc haffing fusiet oets in het funder end onderwijs Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsv oorstel

Overige Kamerstukken
10 sep 2019
Download kamerstuk

Stemmingen Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten

Stemmingen Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten. Stemmingen Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten. 13 Stemmingen Wijziging van de Participa- tiewet en enige andere wetten Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de

Overige Kamerstukken
10 sep 2019
Download kamerstuk

Stemming motie Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten

Stemming motie Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten. Stemming motie Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten. 14 Stemming motie Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het

Overige Kamerstukken
10 sep 2019
Download kamerstuk

Stemmingen moties Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs

Stemmingen moties Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs. Stemmingen moties Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs. 16 Stemmingen moties Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Inspectie

Overige Kamerstukken
10 sep 2019
Download kamerstuk

Stemmingen Afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs

Stemmingen Afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs. Stemmingen Afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs. 18 Stemmingen Afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de