Overige Kamerstukken
6 jul 2017
Download kamerstuk

Stemmingen moties Media

Stemmingen moties Media. Stemmingen moties Media. 49 Stemmingen moties Media Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Media, te weten: - de motie-Ellemeet/Yeilgöz-Zegerius over onderzoek naar de staat van de Nederlandse onderzoeksjournalistiek (32827, nr. 105); - de

Overige Kamerstukken
6 jul 2017
Download kamerstuk

Stemming motie Fokuswonen

Stemming motie Fokuswonen. Stemming motie Fokuswonen. 54 Stemming motie Fokuswonen Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Fokuswonen, te weten: - de motie-Agema over geen "als-danagressie" in de zorg (34104, nr. 186). (Zie vergadering van heden.) De voorzitter: De

Overige Kamerstukken
6 jul 2017
Download kamerstuk

Stemmingen moties Emissie-eisen brom- en snorfietsen

Stemmingen moties Emissie-eisen brom- en snorfietsen. Stemmingen moties Emissie-eisen brom- en snorfietsen. 57 Stemmingen moties Emissie-eisen brom- en snorfietsen Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO emissie-eisen brom- en snorfietsen, te weten: - de motie-Remco

Overige Kamerstukken
6 jul 2017
Download kamerstuk

Stemmingen moties Zwangerschap en geboorte

Stemmingen moties Zwangerschap en geboorte. Stemmingen moties Zwangerschap en geboorte. 53 Stemmingen moties Zwangerschap en geboorte Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Zwangerschap en geboorte, te weten: - de motie-Kooiman/Arissen over een aanzet tot het afschaffen

Overige Kamerstukken
6 jul 2017
Download kamerstuk

Stemmingen moties Voortgangsrapportage passend onderwijs

Stemmingen moties Voortgangsrapportage passend onderwijs. Stemmingen moties Voortgangsrapportage passend onderwijs. 58 Stemmingen moties Voortgangsrappor- tage passend onderwijs Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs, te weten: - de

Overige Kamerstukken
6 jul 2017
Download kamerstuk

Stemmingen moties Ontwerpbesluit vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur

Stemmingen moties Ontwerpbesluit vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur. Stemmingen moties Ontwerpbesluit vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur. 56 Stemmingen moties Ontwerpbesluit vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend

Overige Kamerstukken
6 jul 2017
Download kamerstuk

Stemmingen moties Wijkverpleging

Stemmingen moties Wijkverpleging. Stemmingen moties Wijkverpleging. 62 Stemmingen moties Wijkverpleging Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Wijkverpleging, te weten: - de motie-Marijnissen c.s. over in overleg met de Nza de regie voeren over de inkoop van wijkverpleging

Overige Kamerstukken
6 jul 2017
Download kamerstuk

Stemming aangehouden motie Rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars

Stemming aangehouden motie Rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars. Stemming aangehouden motie Rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars. 64 Stemming aangehouden motie Rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij

Overige Kamerstukken
6 jul 2017
Download kamerstuk

Stemming motie Eurogroep/Ecofinraad

Stemming motie Eurogroep/Ecofinraad. Stemming motie Eurogroep/Ecofinraad. 60 Stemming motie Eurogroep/Ecofinraad Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofinraad, te weten: - de motie-Edgar Mulder/Tony van Dijck over niet instemmen met de volgende tranche van 8,5

Overige Kamerstukken
6 jul 2017
Download kamerstuk

Stemmingen Wijziging begrotingsstaten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017

Stemmingen Wijziging begrotingsstaten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017. Stemmingen Wijziging begrotingsstaten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017. 46 Stemmingen Wijziging begrotingsstaten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 Aan de orde zijn de

Overige Kamerstukken
6 jul 2017
Download kamerstuk

Stemming aangehouden motie Jaarverslag ministerie van Economische Zaken

Stemming aangehouden motie Jaarverslag ministerie van Economische Zaken. Stemming aangehouden motie Jaarverslag ministerie van Economische Zaken. 59 Stemming aangehouden motie Jaarver- slag ministerie van Economische Zaken Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het

Overige Kamerstukken
6 jul 2017
Download kamerstuk

Stemmingen brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

Stemmingen brief van de vaste commissie voor Europese Zaken. Stemmingen brief van de vaste commissie voor Europese Zaken. 63 Stemmingen brief van de vaste commis- sie voor Europese Zaken Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (34750, nr. 1). De

Overige Kamerstukken
6 jul 2017
Download kamerstuk

Stemmingen moties Voorjaarsnota 2017

Stemmingen moties Voorjaarsnota 2017. Stemmingen moties Voorjaarsnota 2017. 42 Stemming en moties Voorjaarsnota 2017 Aan de orde zijn de stemming en over moties , ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota , te weten: - de motie-Omtzigt over uitgaven voor de politie onder de onderz

Overige Kamerstukken
6 jul 2017
Download kamerstuk

Stemmingen Wijziging begrotingsstaten ministerie van Veiligheid en Justitie 2017

Stemmingen Wijziging begrotingsstaten ministerie van Veiligheid en Justitie 2017. Stemmingen Wijziging begrotingsstaten ministerie van Veiligheid en Justitie 2017. 44 Stemmingen Wijziging begrotingsstaten ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het

Overige Kamerstukken
6 jul 2017
Download kamerstuk

Stemmingen moties Personeel Defensie

Stemmingen moties Personeel Defensie. Stemmingen moties Personeel Defensie. 50 Stemmingen moties Personeel Defensie Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Personeel Defensie, te weten: - de motie-Popken over een regeling voor functioneel leeftijdsontslag voor