Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0) (Kamerstuk 35473)

2020D22066
Indiener M.R.J. Rog
voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag

35335-7
Indiener M.R.J. Rog
voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kies periode

tot Toepassen