Moties

Zoekresultaten (55.083)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, Vanaf 21-04-2022

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van de leden Jetten en Bontenbal over cultuur en sport niet anders behandelen dan dagrecreatie en de btw-verhoging heroverwegen

Motie van de leden Jetten en Bontenbal over cultuur en sport niet anders behandelen dan dagrecreatie en de btw-verhoging heroverwegen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 79 MOTIE VAN DE...

2024D28370

Moties

Motie van het lid Dijk over niet verder bezuinigen op publieke diensten maar de meest vermogende multimiljonairs belasten

Motie van het lid Dijk over niet verder bezuinigen op publieke diensten maar de meest vermogende multimiljonairs belasten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 82 MOTIE VAN HET LID DIJK...

2024D28373

Moties

Motie van het lid Beckerman c.s. over een uitgewerkt plan voor de begroting van 2025 hoe ketenpartijen gaan bijdragen aan de bestrijding van de mestcrisis en het verbeteren van de inkomenspositie van boeren

Motie van het lid Beckerman c.s. over een uitgewerkt plan voor de begroting van 2025 hoe ketenpartijen gaan bijdragen aan de bestrijding van de mestcrisis en het verbeteren van de inkomenspositie van boeren. Tweede Kamer der...

2024D28389

Moties

Gewijzigde motie van de leden Bikker en Eerdmans over een eerste richtinggevende uitwerking van het eenvoudiger en rechtvaardiger maken van het belastingstelsel inclusief een grondige hervorming van het toeslagenstelsel in het regeerprogramma (t.v.v. 36471-35)

Gewijzigde motie van de leden Bikker en Eerdmans over een eerste richtinggevende uitwerking van het eenvoudiger en rechtvaardiger maken van het belastingstelsel inclusief een grondige hervorming van het toeslagenstelsel in het regeerprogramma (t.v.v. 36471-35). Tweede Kamer...

2024D28307

Moties

Motie van het lid Kostic c.s. over geen belastinggeld steken in het stimuleren van RENURE

Motie van het lid Kostic c.s. over geen belastinggeld steken in het stimuleren van RENURE. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 037 Mestbeleid Nr. 549 MOTIE VAN HET LID KOSTIC C.S. Voorgesteld 4 juli...

2024D28385

Moties

Gewijzigde motie van de leden Dijk en Bikker over in overleg treden met de 19 NPLV-gemeenten over langjarige voortzetting van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (t.v.v. 36550-11)

Gewijzigde motie van de leden Dijk en Bikker over in overleg treden met de 19 NPLV-gemeenten over langjarige voortzetting van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (t.v.v. 36550-11). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36...

2024D28279

Moties

Motie van de leden Dassen en Jetten over in de uitwerking van het regeerprogramma het programma schoolmaaltijden waarborgen

Motie van de leden Dassen en Jetten over in de uitwerking van het regeerprogramma het programma schoolmaaltijden waarborgen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 92 MOTIE VAN DE LEDEN DASSEN...

2024D28383

Moties

Motie van het lid Dassen over een lobbyparagraaf toevoegen aan het regeerprogramma

Motie van het lid Dassen over een lobbyparagraaf toevoegen aan het regeerprogramma. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 91 MOTIE VAN HET LID DASSEN Voorgesteld 4 juli 2024 De Kamer...

2024D28382

Moties

Motie van het lid Grinwis c.s. over op basis van de geactualiseerde bronnenanalyses gebieden waar de landbouw 19 procent of minder aan de nutriëntenbelasting bijdraagt met spoed niet langer aanwijzen als NV-gebied

Motie van het lid Grinwis c.s. over op basis van de geactualiseerde bronnenanalyses gebieden waar de landbouw 19 procent of minder aan de nutriëntenbelasting bijdraagt met spoed niet langer aanwijzen als NV-gebied. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D28388

Moties

Motie van het lid Kostic c.s. over bij het kiezen van mestmaatregelen ook het belang van dierenwelzijn meewegen

Motie van het lid Kostic c.s. over bij het kiezen van mestmaatregelen ook het belang van dierenwelzijn meewegen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 037 Mestbeleid Nr. 550 MOTIE VAN HET LID KOSTIC C.S...

2024D28386

Moties

Motie van het lid Eerdmans over in het verdeelbesluit geen asielopvangplekken opleggen aan gemeenten die deze niet vrijwillig willen aanbieden

Motie van het lid Eerdmans over in het verdeelbesluit geen asielopvangplekken opleggen aan gemeenten die deze niet vrijwillig willen aanbieden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 93 MOTIE VAN HET...

2024D28384

Moties

Motie van het lid Flach c.s. over ervoor zorgen dat een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet zo snel mogelijk afgerond wordt

Motie van het lid Flach c.s. over ervoor zorgen dat een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet zo snel mogelijk afgerond wordt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 037 Mestbeleid Nr. 551 MOTIE VAN...

2024D28387

Moties

Motie van het lid Baudet over de huidige topambtenaren opnieuw op hun functie laten solliciteren en ook nieuwe sollicitanten van buiten de Algemene Bestuursdienst toelaten

Motie van het lid Baudet over de huidige topambtenaren opnieuw op hun functie laten solliciteren en ook nieuwe sollicitanten van buiten de Algemene Bestuursdienst toelaten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie 2023...

2024D28381

Moties

Motie van het lid Dijk over de btw-verhogingen op boeken, sport, kranten en festivals niet doorvoeren en dit dekken via een verhoging van de winstbelasting voor grote bedrijven

Motie van het lid Dijk over de btw-verhogingen op boeken, sport, kranten en festivals niet doorvoeren en dit dekken via een verhoging van de winstbelasting voor grote bedrijven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36...

2024D28376

Moties

Motie van het lid Van der Plas over bij de organisatie van de NAVO-top in 2025 een zij-evenement organiseren over strategische voorraden, waaronder die van voedsel

Motie van het lid Van der Plas over bij de organisatie van de NAVO-top in 2025 een zij-evenement organiseren over strategische voorraden, waaronder die van voedsel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 471 Kabinetsformatie...

2024D28377