Moties

Zoekresultaten (52.887)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van het lid Van der Plas over verkennen hoe de verlaging van de GLB-premies via de Landbouwbegroting kan worden opgevangen

Motie van het lid Van der Plas over verkennen hoe de verlaging van de GLB-premies via de Landbouwbegroting kan worden opgevangen. 21501-32-1607 07 december 2023 Landbouw- en Visserijraad MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Plenair...

2023D48278

Moties

Motie van het lid Van der Plas over het kenbaar maken van het belang van dierlijke mest boven kunstmest en het belang van mestderogatie voor Nederland

Motie van het lid Van der Plas over het kenbaar maken van het belang van dierlijke mest boven kunstmest en het belang van mestderogatie voor Nederland. 21501-32-1606 07 december 2023 Landbouw- en Visserijraad MOTIE VAN HET...

2023D48277

Moties

Motie van het lid Ouwehand over zich sterk verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie over diertransporten

Motie van het lid Ouwehand over zich sterk verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie over diertransporten. 21501-32-1605 07 december 2023 Landbouw- en Visserijraad MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Landbouw- en...

2023D48276

Moties

Motie van het lid Van Campen c.s. over de nijpende situatie op de Nederlandse mestmarkt aan de orde stellen en de Europese Commissie vragen kunstmestvervangers per direct mogelijk te maken

Motie van het lid Van Campen c.s. over de nijpende situatie op de Nederlandse mestmarkt aan de orde stellen en de Europese Commissie vragen kunstmestvervangers per direct mogelijk te maken. 21501-32-1604 07 december 2023 Landbouw- en...

2023D48275

Moties

Motie van het lid Van der Plas over maatwerk toepassen binnen het beleid omtrent NV-gebieden en daarbij uitgaan van actuele cijfers

Motie van het lid Van der Plas over maatwerk toepassen binnen het beleid omtrent NV-gebieden en daarbij uitgaan van actuele cijfers. 21501-32-1608 07 december 2023 Landbouw- en Visserijraad MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Plenair...

2023D48279

Moties

Motie van het lid Flach c.s. over zich sterk maken voor halvering van de voorgenomen korting op het tongquotum voor de Noordzeevisserij

Motie van het lid Flach c.s. over zich sterk maken voor halvering van de voorgenomen korting op het tongquotum voor de Noordzeevisserij. 21501-32-1603 07 december 2023 Landbouw- en Visserijraad MOTIE VAN HET LID FLACH C.S. Plenair...

2023D48274

Moties

Motie van het lid Van den Berg over borgen dat patiënten in beginsel altijd kunnen zien welke zorgaanbieder hun data heeft ingezien en/of voor welk onderzoek welke van hun data zijn gebruikt

Motie van het lid Van den Berg over borgen dat patiënten in beginsel altijd kunnen zien welke zorgaanbieder hun data heeft ingezien en/of voor welk onderzoek welke van hun data zijn gebruikt. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL...

2023D44874

Moties

Gewijzigde motie van het lid Sjoerdsma over in Europees verband pleiten voor met de VS gecoördineerde afbouw van sancties op Kosovo (t.v.v. 21501-02-2768)

Gewijzigde motie van het lid Sjoerdsma over in Europees verband pleiten voor met de VS gecoördineerde afbouw van sancties op Kosovo (t.v.v. 21501-02-2768). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en...

2023D44886

Moties

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over het zo snel mogelijk vrijgeven van Europese middelen zodra een nieuwe Poolse regering de vereiste rechtsstaathervormingen heeft doorgevoerd

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over het zo snel mogelijk vrijgeven van Europese middelen zodra een nieuwe Poolse regering de vereiste rechtsstaathervormingen heeft doorgevoerd. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 21 501-02 Raad Algemene...

2023D44836

Moties

Motie van de leden Inge van Dijk en Temmink

Motie van de leden Inge van Dijk en Temmink. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1311 MOTIE VAN DE LEDEN INGE VAN DIJK EN TEMMINK Voorgesteld 26 oktober 2023 De Kamer...

2023D44699

Moties

Motie van het lid Temmink over de aanmeldingsdeadline van 31 december 2023 voor gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal schrappen

Motie van het lid Temmink over de aanmeldingsdeadline van 31 december 2023 voor gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal schrappen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1306 MOTIE VAN HET LID TEMMINK...

2023D44690

Moties

Motie van het lid Temmink over de DUO-schulden van personen die onder de kindregeling vallen niet meer categorisch uitsluiten

Motie van het lid Temmink over de DUO-schulden van personen die onder de kindregeling vallen niet meer categorisch uitsluiten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1305 MOTIE VAN HET LID TEMMINK...

2023D44689

Moties

Motie van het lid Kat c.s. over gemeenten de ruimte bieden om gedupeerde jongeren te ondersteunen die na een schuldhulpverleningstraject een niet-saneerbare restschuld houden

Motie van het lid Kat c.s. over gemeenten de ruimte bieden om gedupeerde jongeren te ondersteunen die na een schuldhulpverleningstraject een niet-saneerbare restschuld houden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1310...

2023D44696

Moties

Motie van het lid Ceder over op de geëigende manieren onderzoek doen naar de precieze rol van de lraanse Republikeinse Garde in de terreuraanval van 7 oktober

Motie van het lid Ceder over op de geëigende manieren onderzoek doen naar de precieze rol van de lraanse Republikeinse Garde in de terreuraanval van 7 oktober. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410...

2023D44845

Moties

Motie van het lid Brekelmans c.s. over een oplossing zoeken voor de lacune opdat aanwijzing van de Iraanse Revolutionaire Garde als terreurorganisatie kan geschieden

Motie van het lid Brekelmans c.s. over een oplossing zoeken voor de lacune opdat aanwijzing van de Iraanse Revolutionaire Garde als terreurorganisatie kan geschieden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van...

2023D44846