Moties

Zoekresultaten (47.474)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, [start_date], [end_date]

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Gewijzigde motie van het lid Kuzu c.s. over een gezamenlijke veroordeling van de gruwelijkheden van het Iraanse regime (t.v.v. 21501-20-1833)

Gewijzigde motie van het lid Kuzu c.s. over een gezamenlijke veroordeling van de gruwelijkheden van het Iraanse regime (t.v.v. 21501-20-1833). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 21 501-20 Europese Raad Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KUZU C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 1833 Voorgesteld De Kamer, gehoord de

2022D39978

Moties

Motie van het lid Van der Plas

Motie van het lid Van der Plas. 32827-267 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) De kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een kloof lijkt te zijn tussen stad en platteland; constaterende dat er relatief weinig mensen uit

2022D39964

Moties

Motie van de leden Van Strien en Sjoerdsma

Motie van de leden Van Strien en Sjoerdsma. 32827-266 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN DE LEDEN VAN STRIEN SJOERDSMA Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) Motie versterken gezamenlijk aanbieden Nederlandse content door publieke en private mediapartijen (NLZIET) De Kamer, Gehoord de

2022D39962

Moties

Motie van het lid Werner

Motie van het lid Werner. 32827-263 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN HET LID WERNER Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) (10) De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat omroepverenigingen staat moeten zijn om online mensen aan zich te binden en te werken aan hun maatschappelijke

2022D39958

Moties

Motie van het lid Van Baarle

Motie van het lid Van Baarle. 32827-260 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE 7 Voorgesteld 6 oktober 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ~ constaterende dat er terechte ophef is ontstaan over uitzendingen

2022D39946

Moties

Motie van de leden Martin Bosma en Van der Plas

Motie van de leden Martin Bosma en Van der Plas. 32827-262 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN DE LEDEN MARTIN BOSMA EN VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) Motie Bosma NPO-programma Het Dorp De Kamer, gehoord de beraadslagingen, Overwegende dat de NPO de stekker heeft gehaald

2022D39950

Moties

Motie van de leden Werner en Van der Plas

Motie van de leden Werner en Van der Plas. 32827-265 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN DE LEDEN WERNER EN VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat voor ruim 300.000 mensén met een visuele beperking het audiovisuele mediaaanbod

2022D39961

Moties

Motie van het lid Van Baarle

Motie van het lid Van Baarle. 06 oktober 2022 32827-261 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) Plenair (tweeminutendebat) - We / a) dong de le ia, COK yltonanch lat Ch aed 0) \idechud Mowe ch (ugliche Opt CS Binntit fA wicrseht cb KQe 4 dd adicscommlisic yw iQ geu UWL ty onl’ ether

2022D39949

Moties

Motie van het lid Werner

Motie van het lid Werner. 32827-264 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN HET LID WERNER Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de wens om de regionale omroepen meer zichtbaar te maken bij de landelijke publieke omroepen al langer leeft,

2022D39959

Moties

Motie van de leden Mohandis en Westerveld

Motie van de leden Mohandis en Westerveld. 32827-257 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN DE LEDEN MOHANDIS EN WESTERVELD Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) Motie toelatings- en erkenningscriteria De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat er een adviescollege wordt ingesteld om

2022D39938

Moties

Motie van het lid Van Baarle

Motie van het lid Van Baarle. 32827-259 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE 06 oktober 2022 Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) oy / Le Lfvmle. a mi tatexoude dt (} wont Jp. © Pv ‘hosde Ou eo Elion iff yeaprretcA OW. opuierd scab atd pl pfsovr§ voKkondiyf | apceclel el lhe put ope

2022D39944

Moties

Motie van het lid Westerveld

Motie van het lid Westerveld. 32827-258 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) Motie openstellen NPO Luister De Kamer, Gehoord de beraaaslaging, Constaterende dat het van cruciaal belang is voor een toekomstbestendig mediabestel dat er

2022D39939

Moties

Motie van het lid Sjoerdsma c.s.

Motie van het lid Sjoerdsma c.s.. 32827-254 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S. Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) OD Motie structureel financieren PersVeilig De Kamer, Gehoord de beraadslaging; Overwegende dat # geweld tegen journalisten, camerapersoneel en

2022D39932

Moties

Motie van het lid Mohandis c.s.

Motie van het lid Mohandis c.s.. 32827-256 06 oktober 2022 Toekomst mediabeleid MOTIE VAN HET LID MOHANDIS C.S. Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) Motie wettelijke ruimte intrekken omroeplicentie De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de journalistieke code een houvast biedt in het zo

2022D39937

Moties

Motie van het lid Mohandis c.s.

Motie van het lid Mohandis c.s.. Toekomst 32827-255 MOTIE VAN mediabeleid HET LID MOHANDIS C.S. 06 oktober 2022 Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7) 2 Motie onderzoek sanctiebeleid en rolduidelijkheid MOTIE VAN HET LID MOHANDIS C.S. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat binnen artikel

2022D39935

Naar boven