20 resultaten gevonden voor ‘stalbranden’

Moties

04 jul 2017
Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Graus over maatregelen om het aantal stalbranden terug te dringen (t.v.v. 34725-XIII-14)

start van het actieplan in 2011 geen dalende trend is te ontwaren in het aantal stalbranden; verzoekt de regering, aanvullende maatregelen te treffen om zowel het aantal stalbranden terug te dringen als het aantal dieren dat omkomt bij een stalbrand, en gaat over tot de orde van de dag. Ouwehand Graus

Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD

Moties

24 sep 2013
Motie van het lid Visser over de effectiviteit van de extra regelgeving

gedragsveranderingen de grootste meerwaarde hebben in het voorkómen van stalbranden; overwegende dat daarnaast partijen zich gecommitteerd hebben aan de uitvoering van het actieplan stalbranden, waar gedragsverandering een centrale plek inneemt; verzoekt de regering, bij de evaluatie van de wet specifiek

Indiener B. Visser
Tweede Kamerlid

Moties

26 okt 2011
Motie Ouwehand c.s. over brandveiligheid stallen

dieren zijn omgekomen in stalbranden; constaterende, dat het huidige Bouwbesluit dieren gelijkschakelt aan goederen, waardoor voor stallen slechts het brandbeveiligingsregime van goederenloodsen geldt; constaterende, dat het rapport Brand in veestallen van het onderzoek naar de ernst, omvang, preventie

Indiener Esther Ouwehand
Kamerlid PvdD

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen