Moties

Zoekresultaten (47.398)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Gewijzigde motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het inzetten van gedupeerde ouders die het herstelproces doorlopen hebben om gemeenten te ondersteunen (t.v.v. 36151-17)

Gewijzigde motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het inzetten van gedupeerde ouders die het herstelproces doorlopen hebben om gemeenten te ondersteunen (t.v.v. 36151-17). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 151 Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) Nr. GEWIJZIGDE *) MOTIE

2022D38428

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van Weyenberg over bij het beoordelen van de begroting van het Kifid sturen op verkorten van de doorlooptijd van klachten (t.v.v. 35727-6)

Gewijzigde motie van het lid Van Weyenberg over bij het beoordelen van de begroting van het Kifid sturen op verkorten van de doorlooptijd van klachten (t.v.v. 35727-6). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 35 727 Initiatiefnota van het lid Alkaya over “Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter

2022D38423

Moties

Motie van de leden Van Ginneken en Minhas over de Actieagenda Trein en Luchtvaart voorzien van extra ambitie

Motie van de leden Van Ginneken en Minhas over de Actieagenda Trein en Luchtvaart voorzien van extra ambitie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 1000 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GINNEKEN EN MINHAS Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende de ambities

2022D38284

Moties

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over het voor de zomer ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk ticketingsysteem

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over het voor de zomer ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk ticketingsysteem. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 999 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat

2022D38281

Moties

Motie van de leden De Hoop en Van Ginneken over het niet geheel mandateren van de tariefbevoegdheid aan de NS

Motie van de leden De Hoop en Van Ginneken over het niet geheel mandateren van de tariefbevoegdheid aan de NS. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 23 645 Openbaar vervoer Nr. 771 MOTIE VAN DE LEDEN DE HOOP EN VAN GINNEKEN Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er sprake is van hoge

2022D38241

Moties

Motie van het lid Van der Plas over een onderzoek naar een aantrekkelijk grensoverschrijdend ov-reisproduct voor studenten

Motie van het lid Van der Plas over een onderzoek naar een aantrekkelijk grensoverschrijdend ov-reisproduct voor studenten. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 997 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er grote

2022D38273

Moties

Motie van de leden Hagen en Sneller over in de Wet op de economische delicten opnemen dat sancties op milieudelicten doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend moeten zijn

Motie van de leden Hagen en Sneller over in de Wet op de economische delicten opnemen dat sancties op milieudelicten doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend moeten zijn. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 344 MOTIE VAN DE LEDEN HAGEN EN SNELLER Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer,

2022D38223

Moties

Motie van de leden Van Ginneken en Bouchallikh over het toetsen van plannen en ambities voor het ov op robuustheid, houdbaarheid en kosten

Motie van de leden Van Ginneken en Bouchallikh over het toetsen van plannen en ambities voor het ov op robuustheid, houdbaarheid en kosten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 23 645 Openbaar vervoer Nr. 774 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GINNEKEN EN BOUCHALLIKH Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D38247

Moties

Motie van het lid De Hoop over het betrekken van de verdeling over de dag in de BVOV-monitoring

Motie van het lid De Hoop over het betrekken van de verdeling over de dag in de BVOV-monitoring. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 23 645 Openbaar vervoer Nr. 773 MOTIE VAN HET LID DE HOOP Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel busritten en -lijnen geschrapt worden als

2022D38244

Moties

Motie van de leden Van Nispen en De Hoop over de NS-ticketprijzen voor 2023 niet verhogen

Motie van de leden Van Nispen en De Hoop over de NS-ticketprijzen voor 2023 niet verhogen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 23 645 Openbaar vervoer Nr. 778 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN DE HOOP Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een verhoging van de treinticketprijzen

2022D38255

Moties

Motie van het lid Van der Plas over het reserveren van minimaal 25% van de MIRT-infragelden voor regionale projecten

Motie van het lid Van der Plas over het reserveren van minimaal 25% van de MIRT-infragelden voor regionale projecten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 996 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de verdeling

2022D38272

Moties

Motie van het lid Van Baarle over blijvende aandacht voor de financiële situatie van taxichauffeurs

Motie van het lid Van Baarle over blijvende aandacht voor de financiële situatie van taxichauffeurs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 23 645 Openbaar vervoer Nr. 776 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit cijfers van het CBS van eind vorig jaar

2022D38251

Moties

Motie van de leden Van Nispen en Alkaya over de naleving van de belasting- en werkgeversverplichtingen meenemen in het aangekondigde onderzoek

Motie van de leden Van Nispen en Alkaya over de naleving van de belasting- en werkgeversverplichtingen meenemen in het aangekondigde onderzoek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 23 645 Openbaar vervoer Nr. 779 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN ALKAYA Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D38256

Moties

Motie van het lid De Hoop over een korting op de NS-tarieven voor vitale beroepen

Motie van het lid De Hoop over een korting op de NS-tarieven voor vitale beroepen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 23 645 Openbaar vervoer Nr. 772 MOTIE VAN HET LID DE HOOP Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de NS voor de nieuwe hoofdrailnetconcessie denkt aan het verder

2022D38243

Moties

Motie van de leden Minhas en Van der Molen over een plan van aanpak voor het spoorgoederenvervoer

Motie van de leden Minhas en Van der Molen over een plan van aanpak voor het spoorgoederenvervoer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 998 MOTIE VAN DE LEDEN MINHAS EN VAN DER MOLEN Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Nederlandse

2022D38277

Naar boven