Moties

Zoekresultaten (1.540)

U zoekt op ‘25295’ U zoekt in Kamerstukken, Moties, [start_date], [end_date]

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van het lid Van der Plas over een verhoging van de financiële tegemoetkoming voor zorgmedewerkers met postcovid

Motie van het lid Van der Plas over een verhoging van de financiële tegemoetkoming voor zorgmedewerkers met postcovid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2140 MOTIE VAN HET LID VAN DER...

2023D40573

Moties

Motie van het lid Sylvana Simons c.s. over de samenleving middels eerlijke voorlichting informeren over langdurige covid

Motie van het lid Sylvana Simons c.s. over de samenleving middels eerlijke voorlichting informeren over langdurige covid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2143 MOTIE VAN HET LID SYLVANA SIMONS C.S...

2023D40576

Moties

Motie van het lid Dijk over het programma onderzoek en kennisdeling Post-COVID ten minste tien jaar structureel financieren

Motie van het lid Dijk over het programma onderzoek en kennisdeling Post-COVID ten minste tien jaar structureel financieren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2134 MOTIE VAN HET LID DIJK Voorgesteld...

2023D40567

Moties

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een verkenning van de opties voor enkele bijzondere leerstoelen voor postacute infectieuze syndromen

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een verkenning van de opties voor enkele bijzondere leerstoelen voor postacute infectieuze syndromen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2141 MOTIE VAN HET LID...

2023D40574

Moties

Motie van de leden Van Houwelingen en Van Haga over een onderzoek naar de mogelijke relatie tussen longcovidklachten en coronavaccinaties

Motie van de leden Van Houwelingen en Van Haga over een onderzoek naar de mogelijke relatie tussen longcovidklachten en coronavaccinaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2139 MOTIE VAN DE LEDEN...

2023D40572

Moties

Motie van het lid Dijk over ervoor zorgen dat kinderen met long covid digitaal onderwijs kunnen volgen

Motie van het lid Dijk over ervoor zorgen dat kinderen met long covid digitaal onderwijs kunnen volgen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2135 MOTIE VAN HET LID DIJK Voorgesteld 4...

2023D40568

Moties

Motie van het lid Sylvana Simons over het bespoedigen van de oprichting van multidisciplinaire expertisecentra

Motie van het lid Sylvana Simons over het bespoedigen van de oprichting van multidisciplinaire expertisecentra. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2144 MOTIE VAN HET LID SYLVANA SIMONS Voorgesteld 4 oktober...

2023D40577

Moties

Motie van het lid Van Haga over een onderzoek naar verschillen tussen postcovidklachten van de coronagevaccineerde populatie en de ongevaccineerde populatie

Motie van het lid Van Haga over een onderzoek naar verschillen tussen postcovidklachten van de coronagevaccineerde populatie en de ongevaccineerde populatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2131 MOTIE VAN HET...

2023D40564

Moties

Motie van het lid Agema over een richtlijn long covid / postcovid voor verzekeringsartsen

Motie van het lid Agema over een richtlijn long covid / postcovid voor verzekeringsartsen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2137 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 4 oktober 2023 De...

2023D40570

Moties

Motie van het lid Van Haga over in kaart brengen in welke mate en op welke schaal postcovidklachten overeenkomen met bijwerkingen door coronavaccinatie

Motie van het lid Van Haga over in kaart brengen in welke mate en op welke schaal postcovidklachten overeenkomen met bijwerkingen door coronavaccinatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2133 MOTIE...

2023D40566

Moties

Motie van de leden Omtzigt en Van der Plas over de aanvraagperiode voor de tegemoetkoming voor zorgmedewerkers met postcovid met een maand verlengen

Motie van de leden Omtzigt en Van der Plas over de aanvraagperiode voor de tegemoetkoming voor zorgmedewerkers met postcovid met een maand verlengen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2142 MOTIE...

2023D40575

Moties

Motie van het lid Dijk over een brede bewustwordingscampagne over long covid

Motie van het lid Dijk over een brede bewustwordingscampagne over long covid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2136 MOTIE VAN HET LID DIJK Voorgesteld 4 oktober 2023 De Kamer, gehoord...

2023D40569

Moties

Motie van het lid Agema over meer bekendheid geven aan de richtlijn voor herstel en re-integratie van werknemers met long covid / postcovid

Motie van het lid Agema over meer bekendheid geven aan de richtlijn voor herstel en re-integratie van werknemers met long covid / postcovid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2138 MOTIE...

2023D40571

Moties

Motie van de leden Bushoff en Dijk over het geld dat niet in 2023 besteed wordt aan de postcovidregeling voor zorgmedewerkers, meenemen naar 2024

Motie van de leden Bushoff en Dijk over het geld dat niet in 2023 besteed wordt aan de postcovidregeling voor zorgmedewerkers, meenemen naar 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2130...

2023D40563

Moties

Motie van het lid Drost c.s. over in het hele land integrale ondersteuning beschikbaar stellen aan postcovidpatiënten

Motie van het lid Drost c.s. over in het hele land integrale ondersteuning beschikbaar stellen aan postcovidpatiënten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2127 MOTIE VAN HET LID DROST C.S. Voorgesteld...

2023D40560

Moties

Motie van het lid Bushoff c.s. over het verhelpen van de hardheden die ervoor zorgen dat de regeling voor zorgmedewerkers met postcovid niet de beoogde doelgroep bereikt

Motie van het lid Bushoff c.s. over het verhelpen van de hardheden die ervoor zorgen dat de regeling voor zorgmedewerkers met postcovid niet de beoogde doelgroep bereikt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295...

2023D40562

Moties

Motie van het lid Van Haga over het geld voor onderzoek naar als postcovid geclassificeerde klachten inzetten voor onderzoek naar postinfectieuze klachten en aandoeningen

Motie van het lid Van Haga over het geld voor onderzoek naar als postcovid geclassificeerde klachten inzetten voor onderzoek naar postinfectieuze klachten en aandoeningen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2132...

2023D40565

Moties

Motie van het lid Drost over perspectief en belangen van kinderen met postcovid evenwichtig aan bod laten komen

Motie van het lid Drost over perspectief en belangen van kinderen met postcovid evenwichtig aan bod laten komen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2128 MOTIE VAN HET LID DROST Voorgesteld...

2023D40561

Moties

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over nog in 2023 inspecteren van de hotspot Covid-19 archieven van de ministeries van AZ en J&V door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (t.v.v. 25295-1947)

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over nog in 2023 inspecteren van de hotspot Covid-19 archieven van de ministeries van AZ en J&V door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (t.v.v. 25295-1947). Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D31173

Moties

Motie van het lid Drost over het verkennen van de mogelijkheden om de regeling eerder en/of langer open te stellen

Motie van het lid Drost over het verkennen van de mogelijkheden om de regeling eerder en/of langer open te stellen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2115 MOTIE VAN HET LID...

2023D31108

Moties

Motie van het lid Agema c.s. over zzp'ers met langdurige postcovidklachten maar zonder WIA-beoordeling toch in aanmerking laten komen voor de regeling

Motie van het lid Agema c.s. over zzp'ers met langdurige postcovidklachten maar zonder WIA-beoordeling toch in aanmerking laten komen voor de regeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2113 MOTIE VAN...

2023D31106

Moties

Motie van het lid Van der Plas over het verhogen van de financiële tegemoetkoming naar minimaal €22.839 per persoon

Motie van het lid Van der Plas over het verhogen van de financiële tegemoetkoming naar minimaal €22.839 per persoon. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2116 MOTIE VAN HET LID VAN...

2023D31109

Moties

Motie van het lid Bushoff c.s. over garanderen dat iedereen die binnen de doelgroep valt ook daadwerkelijk aanspraak kan maken op de regeling

Motie van het lid Bushoff c.s. over garanderen dat iedereen die binnen de doelgroep valt ook daadwerkelijk aanspraak kan maken op de regeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2112 MOTIE...

2023D31105

Moties

Motie van het lid Agema c.s. over het corrigeren van de €15.000 tegemoetkoming met in ieder geval het percentage van de inflatie

Motie van het lid Agema c.s. over het corrigeren van de €15.000 tegemoetkoming met in ieder geval het percentage van de inflatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2114 MOTIE VAN...

2023D31107

Moties

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het uitbreiden van de financiële regeling voor zorgmedewerkers die zich in heel 2020 ziek hebben gemeld

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het uitbreiden van de financiële regeling voor zorgmedewerkers die zich in heel 2020 ziek hebben gemeld. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2109 MOTIE...

2023D31102