Motie : Motie van het lid Dijk over uitspreken dat het belangrijk is dat het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid structureel wordt doorgezet en gefinancierd

Download

Indieners

Activiteiten

Debat over de voorjaarsnota 2024 (36550, nr. 1)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00