Motie : Motie van het lid Patijn c.s. over met spoed met een AMvB komen waarin een uitzendverbod voor de gehele pluimvee- en vleessector wordt aangekondigd

Download

Indieners

Activiteiten

Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD 27/3 en 3/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00