Motie : Motie van de leden Idsinga en Van Eijk over de Belastingdienst intensiever laten toetsen of een belastingplichtige die als buitenlands belastingplichtige aangifte doet daadwerkelijk buitenlands belastingplichtig is

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25087-337 Appreciatie van de motie van de leden Idsinga en Van Eijk over de Belastingdienst intensiever laten toetsen of een belastingplichtige die als buitenlands belastingplichtige aangifte doet daadwerkelijk buitenlands belastingplichtig is (Kamerstuk 25087-334)

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiƫn

Activiteiten

Dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 20:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering Financiƫn

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10