Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Becker en Flach over asielzoekers waarbij het niet waarschijnlijk is dat hun aanvraag wordt ingewilligd de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt ontzeggen (t.v.v. 32824-426)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Bente Becker, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    André Flach, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00