Motie : Motie van het lid De Kort over onderzoeken in hoeverre informatie van politie en justitie over leerlingen gedeeld mag worden met scholen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Daan de Kort, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29240-151 Veiligheid op scholen

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Activiteiten

Slotwet, Jaarverslag 2023 en de Staat van het Onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15